Sådan starter du egen virksomhed

Klar til at tage det første skridt

Andre har betrådt spændingens og tvivlens stier før dig på deres vej frem mod at starte en virksomhed. Her på siden kan du finde ud af, hvorfor, hvordan og hvor du skal oprette dit CVR-nummer. Få også indsigt i, hvor vigtigt det er, at du tidligt beslutter, hvilken virksomhedsform du vil have ved opstart af virksomhed. 

Hvis du er klar, er tiden inde til at realisere din drøm.

Drømmer du om din egen virksomhed?

Vi har gjort det så nemt som muligt for dig at komme i gang. Du får en pakke med de bankprodukter, du skal bruge i startfasen – hverken mere eller mindre.

Bliv kunde i Nordea

Registrer din virksomhed

De fleste virksomheder har oprettet et CVR-nummer, og det er der visse fordele ved, når du skal fakturere dine kunder, betale skat og købe forsikring – og så vil det også få din virksomhed til at fremstå mere pålidelig. Desuden er det et krav at oprette et CVR-nummer, hvis din omsætning er over 50.000 kroner om året.  Du får et CVR-nummer, når du registrerer din virksomhed. Men før du gør det, skal du beslutte dig for en virksomhedsform. Valget afhænger blandt andet af, hvordan din virksomhed skal opbygges, hvad angår ejere og hæftelse. 

Husk, at hvis din virksomhed ændrer karakter på den ene eller den anden måde, kan du altid ændre virksomhedsform ved at omregistrere den. Nogle starter med en deltidsvirksomhed (fx som freelancer eller en hobbyvirksomhed) ved siden af deres hidtidige job som lønmodtager, bare for at teste, hvordan det går, og se, om der er et marked for det, de tilbyder. I den situation er det formentlig tilstrækkeligt at registrere en personligt ejet mindre virksomhed. Når du begynder at tjene flere penge, og dine forretningsaktiviteter udvikler sig og bliver mere avancerede, hvis du eksempelvis gerne vil eksportere eller importere eller ansætte medarbejdere, har du mulighed for at omregistrere virksomheden til en enkeltmandsvirksomhed eller andre virksomhedsformer. 

Se nærmere på de forskellige virksomhedsformer, som vi gennemgår herunder, før du går videre med registrering af virksomhed. Bemærk, at du skal betale registreringsgebyr for at registrere visse virksomhedsformer. 

Oversigt over virksomhedsformer

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, der er karakteriseret ved:

 • Kun 1 ejer
 • Ejeren repræsenterer virksomheden
 • Du kan ansætte medarbejdere og overdrage ansvaret for den daglige drift til andre.

Fordele: Den enkleste virksomhedsform. Som den eneste ejer træffer du alle beslutningerne, og der er ingen lovkrav om, at du skal offentliggøre dine regnskaber.

Ulemper: Som ejer hæfter du personligt for virksomhedens gæld (kreditorer kan gøre krav på dine private ejendele som dit hus, din bil osv.). Hvis du tjener mange penge, skal du betale en høj personlig indkomstskat.

Råd: Hvis din indtjening vokser, kan du også ændre virksomhedsformen til et anpartsselskab eller aktieselskab. Søg rådgivning hos en revisor eller advokat.

Personligt ejet mindre virksomhed

En personligt ejet mindre virksomhed er kendetegnet ved:

 • Kun 1 ejer
 • Ejeren repræsenterer virksomheden 
 • Ingen medarbejdere
 • Ingen eksport til eller import fra lande uden for EU.

Fordele: Ingen økonomiske krav for at måtte starte virksomheden. Ingen lovkrav i forhold til regnskabsførelse eller offentliggørelse af regnskaber.

Ulemper: Ejer hæfter personligt for virksomhedens gæld (dine private ejendele som dit hus, din bil osv. kan blive konfiskeret for at betale gælden). Du kan ikke opkræve moms eller trække moms fra for ting, du køber til virksomheden.

Råd: Din omsætning skal være under 50.000 kroner om året, men du skal stadig betale skat af overskuddet. Du bør overveje at benytte denne virksomhedsform, hvis du kun vil drive deltids- eller hobbyvirksomhed, hvor du forventer en begrænset indtægt (fx deltidskonsulent, foredragsholder, designer, fotograf osv.). 

Interessentskab

Et interessentskab er en personligt ejet virksomhed, der er karakteriseret ved:

 • Mindst 2 ejere
 • Ejerne repræsenterer virksomheden
 • Fælles og solidarisk hæftelse.

Fordele: Ingen økonomiske krav for at måtte starte virksomheden. Du deler ansvar, arbejdsbyrde, risici og udgifter med dine forretningspartnere.

Ulemper: Hvis din partner pludselig forlader virksomheden, risikerer du at stå tilbage med hele gælden – ikke kun din del af den. 

Råd: Du skal vælge et interessentskab, hvis din virksomhed har mindst 2 ejere, som hver har et kapitalselskab, og som deler forpligtelsen til at betale moms og afgifter. Sørg for at indgå en interessentskabskontrakt, så hver partners (interessents) forpligtelser og ansvar ligger fast. Bed en advokat udfærdige kontrakten. Hvis du er bekymret over hæftelsen, skal du overveje at stifte et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab i stedet.

Anpartsselskab

Et anpartsselskab er karakteriseret ved:

 • Mindst 1 ejer
 • Indskud af selskabskapital på mindst 40.000 kroner 
 • Direktionen repræsenterer virksomheden.                   

Fordele: Hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital, så dine personlige ejendele (fx dit hus og din bil) er beskyttet. 

Ulemper: Du kan ikke trække selskabets tab fra på din personlige selvangivelse. Det er ikke lige så nemt at registrere et selskab som en enkeltmandsvirksomhed, og du skal udarbejde en række dokumenter. Der er flere krav til regnskabsførelse, og en gang om året skal du indsende et årsregnskab, som er offentligt tilgængeligt. 

Råd: Du skal have en direktion og indsende årsregnskab. Bed en advokat om at hjælpe med at udarbejde de forskellige dokumenter, der kræves, såsom stiftelsesdokumentet og selskabsvedtægterne. 

Aktieselskab

Et aktieselskab er karakteriseret ved:

 • Mindst 1 ejer
 • Indskud af selskabskapital på mindst 500.000 kroner
 • Direktionen repræsenterer virksomheden.

Fordele: Hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital, så dine personlige ejendele (fx dit hus og din bil) er beskyttet. Det kan give større troværdighed at være et aktieselskab, fordi det viser, at man har været i stand til at indskyde et større beløb, og at man både har en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Ulemper: Du kan ikke trække selskabets tab fra på din personlige selvangivelse. Du kan ikke låne penge i selskabet til personligt forbrug. Der kræves et stort indskud. Det er ikke nemt at stifte et selskab af denne type. Der er en række juridiske formalia, der skal opfyldes. Der er flere krav til regnskabsførelsen, og der skal indsendes årsregnskab.

Råd: Et aktieselskab minder – fra et juridisk perspektiv – meget om et anpartsselskab. Ud over direktionen skal der også være en bestyrelse eller et tilsynsråd. Bed en advokat om at hjælpe med at udarbejde de forskellige dokumenter, der kræves, såsom stiftelsesdokumentet og selskabsvedtægterne.

Når du har besluttet dig for en passende virksomhedsform, kan du gå videre til at registrere din virksomhed officielt. Herunder beskriver vi kun de ting, du skal gøre. Selve registreringen skal du foretage her: indberet.virk.dkÅbner i nyt vindue

Vejledning i registrering af virksomhed

Den faktiske registrering af din virksomhed kan klares med nogle få trin. Men husk, at afhængig af den virksomhedsform, du har valgt, vil du blive mødt af krav om at tegne forsikring, indhente tilladelser og få andre juridiske formalia bragt i orden, før du kan åbne virksomheden for offentligheden.

Sådan foregår registreringen i Danmark

 1. Log på indberet.virk.dk med MitID
 2. Godkend betingelserne, og klik på Fortsæt
 3. Vælg den ønskede virksomhedsform
 4. Du vil modtage en e-mail, der bekræfter registreringen