Gør dit forarbejde

Alt det, du skal vide, når du laver dit forarbejde

Hvis du ikke har erfaring med markedsanalyse, vil de følgende artikler forklare dig, hvordan du skal bære dig ad. Du tvivler måske på, om markedsanalyse overhovedet er nødvendigt i din branche. Men du kan være sikker på én ting: Uanset om du vil starte som frisør, tømrer, designer eller softwareudvikler, er du nødt til at undersøge de grundlæggende ting ordentligt, så du har indsigt i dine konkurrenter, kunder og – hvis du vil åbne en butik – nabolaget. Jo mere du ved, jo færre ubehagelige overraskelser vil du støde på i fremtiden. Artiklerne herunder vil forklare dig, hvordan du bedst gennemfører en ordentlig markedsanalyse og finder frem til din egen niche i markedet.   

Drømmer du om din egen virksomhed?

Vi har gjort det så nemt som muligt for dig at komme i gang. Du får en pakke med de bankprodukter, du skal bruge i startfasen – hverken mere eller mindre.

Bliv kunde i Nordea

Har du lavet en SWOT-analyse?

Lav din SWOT-analyse som del af din egen markedsanalyse. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats og er en enkel metode til at identificere og kategorisere styrker, svagheder muligheder og trusler i forbindelse med din virksomhed og dit marked. 

En SWOT-analyse kigger både på interne og eksterne faktorer, der påvirker din virksomhed. Dine styrker og svagheder afgøres altid af interne faktorer. Omvendt afhænger dine muligheder og trusler altid af eksterne faktorer.

Du vil få et bedre indblik i, hvordan din virksomhed står, og hvordan du skal prioritere dine ting ved at udarbejde en SWOT-analyse. Brug værktøjet herunder til at sikre din virksomhed en god start. Begynd med at identificere og kategorisere interne faktorer.

Styrker

Identificer dine interne styrker ved at spørge dig selv:

 • Hvad får min virksomhed til at skille sig ud?
 • Hvad gør mit produkt/min serviceydelse/min idé unik eller værdifuld?
 • Hvorfor vil min virksomhed tiltrække kunder og få succes?
 • Hvad er min konkurrencefordel?

Svagheder

Identificer dine interne svagheder ved at spørge dig selv:

 • Kan min virksomhed klare sig i konkurrencen med andre?
 • Har jeg den erfaring/arbejdskraft, der skal til for at drive virksomheden?
 • Vil min virksomhed kunne levere det, den lover?
 • Har jeg tilstrækkelig likviditet til at holde virksomheden i gang?

Når du har identificeret og kategoriseret alle interne faktorer, kan du fortsætte med at identificere og kategorisere de eksterne.

Muligheder

Identificer dine eksterne muligheder ved at spørge dig selv:

 • Hvilke aktuelle tendenser passer til min forretningsidé?
 • Hvor stort potentiale ville min forretningsidé have i andre lande?
 • Hvordan kan jeg videreudvikle produktet/serviceydelsen/idéen?

Trusler

Identificer dine eksterne trusler ved at spørge dig selv:

 • Hvilke politiske/økonomiske tendenser kan påvirke min forretningsidé?
 • Kan der blive fremsat lovforslag, der ville påvirke min forretningsidé?
 • Hvilke typer forhindringer har jeg endnu ikke taget i betragtning?
 • Er der konkurrenter, der burde bekymre mig?

Vær klar med din forretningsplan

Investorer og forretningspartnere vil uden tvivl spørge ind til, hvad du ser som dine styrker, svagheder, muligheder og trusler, så det ville være et smart træk at udarbejde en SWOT-analyse, før du mødes med eventuelle partnere. Uanset hvilken form for iværksætter, du er, og hvilke ambitioner du har for din virksomhed, skal din forretningsplan indeholde en SWOT-analyse. Det vil demonstrere, at du forstår det marked, du skal agere på, og den konkurrencesituation, der præger det. Tag dig tid til at komme ind på hver af de faktorer, du har identificeret, og beskriv, hvordan du har til hensigt at tackle dem – både, hvordan du har tænkt dig at udnytte dine muligheder og styrker, og hvad din plan er for at afværge trusler og eliminere svagheder. 

Husk, at du nøje skal overveje, til hvilke områder du med fordel kan søge hjælp: Hvis en af dine svagheder er, at du mangler erfaring på et givet område, kan din løsning være at ansætte, søge konsulentbistand hos eller indgå et samarbejde eller interessentskab med en erfaren ressource – og det kan måske endda blive til en mulighed, hvis den pågældende person tilfører virksomheden yderligere værdi og kompetencer. 

Opdater løbende din strategi

Din markedsplads er i konstant forandring, og din virksomhedsstrategi skal afspejle den situation, du befinder dig i på ethvert givet tidspunkt – ikke, hvordan den så ud, da du startede. Tag din SWOT-analyse og din forretningsplan op til fornyet gennemgang med jævne mellemrum – mindst en gang om året – eller når din virksomhed udvikler sig, eller du står over for forandringer på markedet eller i konkurrencesituationen. Husk, at disse materialer ikke kun har til formål at overbevise potentielle samarbejdspartnere – de er værdifulde værktøjer, der kan hjælpe dig med at videreudvikle din virksomhed.