Lavere risiko end aktier og obligationer

Hvis din virksomhed benytter virksomhedsskatteordningen, og hvis I har en nogenlunde konstant mængde opsparet kapital, kan det være fornuftigt at investere pengene i stedet for lade dem stå passivt på kontoen. 

Hvis du vælger at investere i Nordeas investeringsafdelinger, har du en lavere risiko, end hvis du selv investerer i aktier og obligationer. Der er større sandsynlighed for, at udviklingen er stabil, og at investeringsbeviserne er steget i værdi, når du ønsker at sælge.

Nordea Invest har sammensat tre fonde, som din virksomhed kan investere i, og hvor I har særlige fordele pga. jeres beskatningsordning:

  • Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet (obligationer)
  • Nordea Invest Stabil Balanceret (balanceret)
  • Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende (aktier)
Kurtage
Depotmeddelelser
Depot
Vilkår

Priser for online handel

Danske værdipapirerKurtageMinimumskurtage
Aktier0,10%DKK 29,00*
Obligationer0,10%DKK 29,00
Nordeas certifikater0,00%DKK 0,00
Investeringsandele0,10%DKK 29,00* 

*Køber du aktier eller andele i investeringsforeningen Nordea Invest, opkræver vi ikke minimumskurtage.

Hvis du oplever, at der bliver taget for meget i kurtage ved køb af Nordeas produkter, kan du kontakte din rådgiver eller Nordea på telefon 70 33 33 33 eller via mail i din Netbank.

Priserne gælder ikke for kunder i Private Banking. 

Udenlandske aktier og ETF'erKurtageMinimumskurtage
Norge, Sverige og Finland0,10%DKK 29,00
Øvrige markeder0,20%DKK 29,00

Priserne er inklusive udenlandske omkostninger bortset fra eventuelle børsgebyrer og skat. Du finder en liste over Nordeas standardmarginaler på udvalgte noterede valutaer her.

Depotmeddelelser til depotejer omInternet
Udtrækning10,00 kr. + moms
Faste lån12,50 kr. + moms
Udtrækning10,00 kr. + moms
Renter10,00 kr. + moms
Konvertible obligationer10,00 kr. + moms
Kontooplysninger10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (handler) *)10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (overførsler)12,50 kr. + moms
Rettighedsregistreringer12,00 kr. + moms
Udbytte*)10,00 kr. + moms
Tildelte retter*)**)12,50 kr. + moms
Fondskodeskrift*)**)10,00 kr. + moms
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.)**)12,50 kr. + moms

*) Meddelelser, du ikke modtager, hvis du følger Nordeas standard for meddelelser vedrørende ændringer i depoter.

**) Meddelelsen koster ikke noget for depotejer, da aktieselskabet betaler dette.

*) Disse meddelelser modtager du ikke, medmindre du tilvælger dem

Alle meddelelser, der er tilmeldt af rettighedshaver, betales af dig som depotejer.

Depot - danske aktierPris
OprettelseDKK 0,00
Meddelelser sendt til din NetbankDDK 0,00*
Meddelelser sendt med postenSe oversigt

*Du skal selv vælge at modtage depotmeddelelser i Netbank - ellers får du dem med posten.

Depot - udenlandske aktierPris
OprettelseDKK 0,00
Årligt gebyr*0,16% af gennemsnit kursværdi + moms
*Hvis dit depot er tomt i opgørelsesperioden, er der intet gebyr.