Investeringsforeninger

Send din virksomheds likviditet ud at arbejde. Nordea Invest har sammensat tre fonde, som er målrettet virksomheder der benytter virksomhedsskatteordningen. Vælg mellem Nordea Invest Korte obligationer Lagerbeskattet (obligationer), Nordea Invest Stabil Balanceret (balanceret) og Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende (aktier).

Lavere risiko end aktier og obligationer

Hvis du vælger at investere i Nordeas investeringsafdelinger, har du en lavere risiko, end hvis du investerer i aktier og obligationer. Der er større sandsynlighed for, at udviklingen er stabil, og at investeringsbeviserne er steget i værdi, når du ønsker at sælge.

Inden du afgiver en ordre

For at du har fyldestgørende information om investeringsforeninger generelt og om de nye afdelinger, dine risici osv. anbefaler vi, at du læser prospekter mv, inden du investerer.

Hvis du beslutter at afgive en ordre telefonisk eller via Online Investering, skal du læse reglerne om fjernsalg.

Kurtage

På siden "Vigtig information før du investere" finder du oplysninger om priser og vilkår for værdipapirhandel i Nordea og regler for Online handel.

Nedenfor kan du se priser for handel via Nordeas handelssystem:

Danske værdipapirerKurtageMin. Kurtage
Aktier0,10%DKK 29,00*
Obligationer0,10%DKK 29,00
Certifikater0,10%DKK 29,00
Investeringsandele0,10%DKK 29,00*
*Når du køber aktier i Nordea og andele i investeringsforeningen Nordea Invest, opkræver vi ikke minimumskurtage.
Hvis du udfører gennemsnitshandel af aktier, obligationer og investeringsforeninger, vil der være et kurstillæg ved køb og et kursfradrag ved salg.
Udenlandske aktier og ETF'erKurtageMin. kurtage
Norge, Sverige og Finland0,10%DKK 29,00
USA0,50%DKK 100,00
Canada0,50%DKK 100,00
Tyskland0,60%DKK 150,00
England0,60%DKK 150,00
Frankrig0,60%DKK 150,00
Holland0,60%DKK 150,00
Schweiz0,60%DKK 150,00
Spanien0,60%DKK 150,00
Belgien0,60%DKK 150,00
Portugal0,60%DKK 150,00
Italien0,60%DKK 150,00
Priserne er inklusiv udenlandske omkostninger, bortset fra eventuelle børsgebyrer og skat.
Se liste over Nordeas standardmarginaler på udvalgte noterede valutaer.
Depotmeddelelser
Depot
Vilkår