Trade finance

Se en oversigt over vores produkter nedenfor

Eksport garanti

En bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart. Garantier bruges normalt til at sikre opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser som fx betaling.

Læs mere

Eksport inkasso

Se vores produktside

Læs mere

Eksport remburs

Remburs er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt.

Læs mere

Import garanti

En bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart.

Læs mere

Import inkasso

Udenlandsk inkasso er bankers behandling af dokumenter i overensstemmelse med modtagne instruktioner med henblik på at indhente betaling og/eller accept samt at udlevere dokumenter mod betaling.

Læs mere

Import remburs

Remburs er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt.

Læs mere

Trade Finance Global

Trade Finance Global er et nyttigt værktøj for import- og eksportvirksomheder. Systemet håndterer alle trade finance-produkter som dokumentinkasso, remburser, garantier eller standby-remburser.

Læs mere

Kontakt Nordea Erhverv

Se de forskellige muligheder for kontakt

Læs mere