Sådan styrer du din valutarisko

Når man handler, er der altid en vis risiko. Og når man handler på tværs af landegrænser, kan der også være risici forbundet med valutakursudsving, som kan have en direkte effekt på overskudsgrad og resultat.

Der kan nå at ske meget på de globale og svingende valutamarkeder, fra du indgår en aftale med en udenlandsk handelspartner, til betalingen finder sted. Den gode nyhed er, at der findes finansielle tjenester og produkter, som du kan bruge til at mindske disse risici. 

Vi kan vise dig, hvordan en valutastrategi, som er skræddersyet til dine unikke behov og risikopræferencer, vil bidrage til, at du kan sove mere roligt om natten. Vi giver dig et overblik over, og en analyse af, konsekvenserne ved de forskellige valutastrategier, så du kan beslutte, hvad der er bedst for din virksomhed.

Husk, det er også en strategi ikke at gøre noget. Ved ikke at tage de nødvendige forholdsregler, der kan beskytte dine pengestrømme mod uforudsigelige hændelser på de globale valutamarkeder, risikerer du, at sorte tal pludselig er blevet erstattet af røde. 

Det er selvfølgelig rigtigt, at valutakursudsvingene lige så godt kan gå din vej. Problemet er bare, at du ikke kan vide, hvilken vej de går, før det er for sent. Der findes dog valutaprodukter, der giver dig det bedste fra begge scenarier: Hvis valutaen går din vej, høster du gevinsten, men hvis den ikke gør, er du sikret.

Valutaspot

En transaktion, hvor valutaens pris (valutakursen) er den aktuelle markedspris, med betalingsforfald to bankdage senere. 

Valutatermin

En bindende aftale mellem dig og banken om køb eller salg af en vis mængde valuta på en fremtidig dato til en pris, der aftales i dag. Du ved, præcist hvor meget du modtager eller betaler på den forfaldsdato, der står i aftalen. 

Dette mindsker risiciene for dig og gør det meget nemmere at lægge budget, planlægge pengestrømme og fastsætte priser, siden du på forhånd ved, hvad de købte varer koster (eller hvad du får for de varer, du har solgt). 

Valutaforwards findes også i en fleksibel variant, der gør, at du kan høste gevinsten, når en valuta bevæger sig i en retning, der er til din fordel. 

Forfaldsdatoen for en sådan terminskontrakt kan altid ændres.

Valutaoptioner

En valutaoption giver dig ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge en udenlandsk valuta på en fremtidig dato til en kurs, du kender i dag. Valutaoptionen er således en form for forsikring i tilfælde, hvor du ikke ved, om en bestemt aftale medfører en valutatransaktion eller ej – for eksempel når du eller en udenlandsk handelspartner har underskrevet en hensigtserklæring (Letter of Intent).

En call-option er en ikke-bindende aftale om at købe udenlandsk valuta, mens en put-option vedrører salg af valuta. Du kan kombinere disse to instrumenter på en måde, der passer til din ønskede valutaeksponering og risikoprofil. 

Valutaswap

En valutaswap er en kombination med en spothandel og en forwardhandel – eller to forwardhandler. Dette kan være en passende løsning for virksomheder med indtægter i én valuta og udgifter i en anden. De to parter, der indgår en swapaftale, bytter simpelthen pengestrømme med hinanden. 

Lad os for eksempel sige, at du har USD på din valutakonto, som du om to måneder skal bruge til at betale en regning i USD, men at du har brug for lokal valuta i dag, så du kan afholde dine udgifter. En swap gør, at du kan sælge dine USD og modtage DKK i dag og derefter lade handlen gå tilbage om to måneder til valutakurser, du kender i dag. 

Priser

Pris afhænger blandt andet af varighed,  ønskede sikringskurs og beløb og opgives ved forespørgsel

Interesseret i at høre mere om valutarisiko?

Send mail Åbner i nyt vindue