Planlægning af forretningsplan og budget

Du må være realistisk, når du laver din forretningsplan og lægger budget

Det er pengene, der driver værket – og din virksomhed – og hvis pengestrømmen pludselig tørrer ud, er det også slut med væksten i virksomheden. Vi er ikke i tvivl om, at du brænder for din forretningsidé, at du er fuld af forhåbninger og vil arbejde hårdt for at få succes. Og dit engagement er særdeles vigtigt for at få tingene til at ske, men det er din realitetssans også, hvis din virksomhed skal blive en succes. Selvom det måske kun er dig i firmaet, og en plan ikke virker særlig nødvendig, er det stadig en rigtig god idé at have en. Den vil hjælpe dig med at bevare fokus og gøre det meget nemmere, når du henvender dig til en bank eller en investor. Det er derfor, vi anbefaler, at du sætter dig til tasterne og skriver din forretningsplan og udarbejder dit budget. 

Det er planlægningen, der giver dine forretningsidéer vinger!

Drømmer du om din egen virksomhed?

Vi har gjort det så nemt som muligt for dig at komme i gang. Du får en pakke med de bankprodukter, du skal bruge i startfasen – hverken mere eller mindre.

Bliv kunde i Nordea

Forretningsplan i 8 trin

Når vi står over for større beslutninger og forandringer her i livet, kræver det som regel forberedelse og planlægning. Derfor er det naturligvis også afgørende at have en forretningsplan, når man vil starte egen virksomhed. Uanset hvor stor den virksomhed, du har i tankerne er, bliver du nødt til at sætte dig ned og udarbejde en plan for, hvor du kommer fra, hvor du vil hen, og hvor din virksomhed skal være om fem år. Det er måske ikke det første, du tænker på, når du skal starte egen virksomhed, men på sigt vil den tid, du investerer i at udarbejde en forretningsplan, være givet godt ud. Der er langt større sandsynlighed for, at du kan få andre til at investere tid eller penge i din virksomhed, hvis du har skrevet hele din plan ned.

Der er hundredvis af måder at udarbejde en forretningsplan på. Vi har skrevet en vejledning til, hvordan du kan udarbejde en forretningsplan i 8 trin med de vigtige elementer, du skal have på plads. For hvert af de 8 trin i forretningsplansskabelonen stiller vi de vigtigste spørgsmål, du skal afklare i din forretningsplan.

Når du har din forretningsplan og senere en SWOT-analyse, er du klar til at gå videre.

1. Sammenfatning

Din forretningsplan i en nøddeskal: Mission, vision og formål. Det skal være en sammenfatning på 1-2 sider, som ofte er lettere at skrive, når du er færdig med de andre 7 trin. Det er tilladt at drømme lidt, forestille sig fremtiden og tænke stort.

2. Beskrivelse af virksomheden

Dette afsnit skal være hjørnestenen i din plan. Beskriv, hvad der gør din virksomhed unik, hvilke behov i markedet virksomheden opfylder, og hvordan. Og hvad er grundlaget for din virksomheds indtjening og for, at den bliver en succes?

3. Marked

Beskriv, hvem dine kunder er, og hvor dit marked befinder sig. Er det business-to-consumer (B2C) eller business-to-business (B2B)? Vil du udelukkende operere lokalt, eller har du globale ambitioner? Vær så detaljeret og faktuel som muligt, når du beskriver din målgruppe og dit marked.

4. Konkurrence

Uanset om du er first mover med din forretningsidé eller træder ind på et veletableret marked, vil du blive mødt af konkurrence. Når du har foretaget en SWOT-analyse, kan du bruge den som inspiration til at beskrive din virksomheds styrker og svagheder og afdække dine konkurrencemæssige fordele.

5. Drift

Skitsér den administrative side af virksomheden: Hvordan skal den daglige drift fungere, hvor skal du have kontor, skal du have ansatte, eller vil du bruge freelancere? Hvad med udstyr og vedligeholdelse? Du skal også beskrive juridiske forhold og detaljer i forbindelse med leverandører og kreditpolitikker. Enhver tænkelig udgift i forbindelse med virksomheden er relevant, når du beskriver driften.

6. Ledelse

Skal du stå for alting selv? Har du rådgivere, en bestyrelse eller ansatte? Hjælper venner eller familie til? Beskriv, hvad folk, der er involveret i virksomheden, bidrager med, hvilken erfaring og hvilket kompetenceniveau de har, og hvordan hierarkiet i ledelsen ser ud.

7. Salg og marketing

Beskriv, hvordan du regner med at markedsføre din virksomhed. Hvilken strategi forestiller du dig? Hvilke kanaler er velegnede til at nå din målgruppe og dit marked med? Du kan bruge de sociale medier til at nå ud til dit publikum, informere potentielle kunder ved hjælp af indhold på landing pages på dit website eller via e-mails. Du behøver ikke være marketingekspert, men du skal demonstrere, at du ved, hvordan du både kan nå ud til - og opbygge dit marked. Det grundlæggende mål med en marketingstrategi er at forøge indtjeningen og få din virksomhed til at vokse. Husk, at en marketingstrategi både omfatter kort- og langsigtede initiativer, som i fællesskab bidrager til virksomhedens mål.

8. Finansiering og økonomi

Dette er ikke dit budget. Det er et overblik over de økonomiske dispositioner i firmaet, dvs. nuværende eller fremtidig finansiering og investeringer foruden den aktuelle finansielle status. Beskriv, hvilke investeringer du har brug for finansiering til, og hvordan forholdet mellem udgifter og indtægter ser ud ved udgangen af hver måned. Når du beskriver denne del, så se et år frem, og beskriv den økonomiske udvikling, hvis du forventer en.

VIGTIGT! Ingen plan må nogensinde stå mejslet i sten. Markeder og tendenser ændrer sig hele tiden. Vær fleksibel. Du skal altid have en plan B klar. Og sørg for, at din plan B ikke er baseret på de parametre, der var årsagen til, at plan A gik i vasken. Din idé kan med andre ord stadig være god, men måske er du nødt til at genoverveje din målgruppe, dit distributionssystem eller dine produktionsprocesser. Eller måske har du brug for en forretningspartner i stedet for at klare det hele på egen hånd?

Tommelfingerregler for budgetter

  1. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, skal du medregne din privatøkonomi. 
  2. Sørg for at fordoble beløbet til uforudsete udgifter, så du er forberedt på eventuelle overraskelser.
  3. Halvér din forventede indtjening de første seks måneder – det er bedre at blive positivt overrasket.
  4. Hvis du har udgifter til inventar, lagerbeholdning, sikkerhed eller materialer, skal de medregnes i budgettet.
  5. Udgifter til vand, varme og elektricitet skal også medregnes.
  6. Hvis du har udgifter til transport, emballage eller distribution i forbindelse med virksomheden, skal det medregnes.
  7. Du bør bede en revisor om at gennemgå detaljerne i og resultatet af dit budget, hvis du er i tvivl om noget.

Læg dit månedlige budget og årsbudget

Du kan gøre det nemmere for dig selv ved at bruge vores skabelon, når du lægger dit budget. Du kan tilføje ekstra indtægter og udgifter til skabelonen, hvis det er relevant for din virksomhed. Hvad netop dit budget skal indeholde, afhænger altid af typen og størrelsen af din virksomhed. Dit budgetark er et godt værktøj til at holde styr på og følge indtjeningen og udgifterne i firmaet. Husk at opdatere det, hvis din økonomiske situation ændrer sig. Skabelonen består af tre forskellige budgetter: 

  • Månedligt budget – det er her, du opdeler din omsætning og dine udgifter på månedsbasis. Ved at trække hver måneds udgifter fra hver måneds omsætning får du firmaets overskud hver måned, så du ved, hvor meget du kan trække ud som løn til dig selv. Hvis du kun er lige ved at starte firmaet op, har du ingen historisk omsætning at sammenligne med. I så fald må du nøjes med at give dit bedste bud på, hvor stor omsætning du kan forvente. Du skal også huske medtage alle udgifter – både faste driftsomkostninger (såsom husleje, forsikring, lønninger osv.) og variable omkostninger, som hænger direkte sammen med omsætningens størrelse (fx materialer, emballage, forsendelse osv.). Ved at kigge budgettet igennem med jævne mellemrum kan du se, om dit firma er på rette vej.
  • Årsbudget – de faktiske udgifter (faste og variable) og omsætningen fra et helt års drift. Lav en prognose for det kommende år ud fra sidste års budget/regnskab. Årsbudgettet giver det samlede overblik over dit firma med alt fra omsætning til udgifter, og det er også dette budget, din erhvervsrådgiver i banken vil koncentrere sig om, når han/hun skal hjælpe dig med dit firma.
  • Balancen – giver et overblik over din virksomheds aktiver, egenkapital og passiver på et bestemt tidspunkt. Det viser investorer, hvor meget dit firma hhv. ejer og skylder, og hvor meget eventuelle aktionærer har investeret. Aktiver er ting af målelig værdi, egenkapital indbefatter aktiekapital og overført overskud, og passiver er det, dit firma skylder væk, fx skat og moms, gæld og løn. Husk, at aktiverne altid skal svare til egenkapital plus passiver.