Vejledende priser for erhvervskunder

Her får du et overblik over vores vejledende priser for erhvervskunder

Priser vedrørende værdipapirer

Priser

Når du handler værdipapirer i Nordea, enten via online investering eller en filial, betaler du kurtage (handelsomkostninger). Her kan du se vores priser.

Danske...KurtageMin. kurtage
Aktier0,10%DKK 29,00*
Obligationer0,10%DKK 29,00*
Certifikater0,10%DKK 29,00
Investeringsandele0,10%DKK 29,00*
*Når du køber aktier i Nordea og andele i investeringsforeningen Nordea Invest, opkræver vi ikke minimumskurtage.
Hvis du udfører gennemsnitshandel af aktier, obligationer og investeringsforeninger, vil der være et kurstillæg ved køb og et kursfradrag ved salg. 
Depot - danske aktier

Pris
OprettelseDKK 0,00
Meddelelser - sendt til din NetbankDKK 0,00*

*Hvis dit depot er tomt i opgørelsesperioden, er der intet gebyr.

 

Depotmeddelelser til depotejer
Meddelelser om...Pris
Udtrækning10 kr. + moms
Faste lån12,50 kr.
Obligationers forfald10,00 kr. + moms
Renter10,00 kr. + moms
Konvertible obligationer10,00 kr. + moms
Kontooplysninger10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (handler) *)10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (overførsler)12,50 kr. + moms
Rettighedsregistreringer12,00 kr. + moms
Udbytte **)Gratis
Tildelte retter *) **)Gratis
Fondskodeskift *) **)Gratis
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **)Gratis

*) Meddelelser, du ikke modtager, hvis du følger Nordeas standard for meddelelser vedrørende ændringer i depoter.

**) Meddelelsen koster ikke noget for depotejer, da aktieselskabet betaler dette.

Depotmeddelelser til rettighedshaver
Meddelelser om...Pris
Udtrækning10,00 kr. + moms
Faste lån12,50 kr.
Obligationers forfald *)10,00 kr. + moms
Renter *)10,00 kr. + moms
Konvertible obligationer10,00 kr. + moms
Kontooplysninger10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (handler) *)10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (overførsler)10,00 kr. + moms
Rettighedsregistreringer10,00 kr. + moms
Tildelte retter *) **)10,00 kr. + moms
Fondskodeskift *) **)10,00 kr. + moms
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **)10,00 kr. + moms
Tegningsindbydelse10,00 kr. + moms
Ophør med registrering10,00 kr. + moms
Advisering om ophør12,50 kr.
ÅrsopgørelseGratis

*) Disse meddelelser modtager du ikke, medmindre du tilvælger dem

Alle meddelelser, der er tilmeldt af rettighedshaver, betales af dig som depotejer.

Du kan selv vælge hvilke depotmeddelelser, du ønsker at få tilsendt. Kontakt os, hvis du ønsker at til- eller fravælge meddelelser.