Investér i obligationer

Køber du en obligation, køber du en aftale om en
række tilbagebetalinger og renter. Der er flere fordele ved en investering i obligationer:

  • Relativt begrænset risiko afhængig af type
  • Ofte bedre afkast end at stå kontant
  • Tilfører stabilitet i en portefølje bestående af aktier og obligationer
  • God sikring mod deflation som kan opstå i krisetider

Hvem kan udstede obligationer?

Obligationer udstedes enten af stater, kreditinstitutter eller virksomheder.

Stater udsteder obligationer med forskellig løbetid og rente for at finansiere underskuddet på statsfinanserne. Realkreditinstitutterne udsteder obligationer til at finansiere køb af fast ejendom for private og virksomheder. Det danske realkreditmarked er over 200 år gammelt og et af de største i Europa. Danske realkreditobligationer betragtes af mange som værende næsten ligeså sikre som statsobligationer. Virksomheder udsteder obligationer i stedet for at låne penge i fx et penge- eller realkreditinstitut.

Afkastet på en obligation består af rentebetalinger og af en kursgevinst eller et kurstab ved et salg eller en udtrækning. For realkreditobligationer afhænger afkastet af, om obligationen bliver udtrukket inden udløb – og om du kan geninvestere
et udtrukket beløb og renter til en lige så god forrentning. For udenlandske obligationer afhænger afkastet også af, hvordan valutakurserne udvikler sig overfor den danske krone.

Priser og vilkår

Når du handler værdipapirer i Nordea, enten via Online investering eller en filial, betaler du kurtage (handelsomkostninger). Her kan du se vores priser.

Danske...KurtageMin. kurtage
Aktier0,10%DKK 29,00*
Obligationer0,10%DKK 29,00*
Certifikater0,10%DKK 29,00
Investeringsandele0,10%DKK 29,00*

*Når du køber aktier i Nordea og andele i investeringsforeningen Nordea Invest, opkræver vi ikke minimumskurtage.
Hvis du udfører gennemsnitshandel af aktier, obligationer og investeringsforeninger, vil der være et kurstillæg ved køb og et kursfradrag ved salg. 

Depot - danske aktier

Pris
OprettelseDKK 0,00
Meddelelser - sendt til din NetbankDKK 0,00*

*Du skal selv vælge at modtage depotmeddelelser i Netbank - ellers får du dem med posten.

Depot - udenlandske aktier og ETF'er
Pris
OprettelseDKK 0,00
Årligt gebyr*0,16% af gennemsnit kursværdi + moms
*Hvis dit depot er tomt i opgørelsesperioden, er der intet gebyr.
Depotmeddelelser til depotejer
Meddelelser om...Pris
Udtrækning10,00 kr. + moms
Faste lån12,50 kr.
Obligationers forfald10,00 kr. + moms
Renter10,00 kr. + moms
Konvertible obligationer10,00 kr. + moms
Kontooplysninger10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (handler) *)10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (overførsler)12,50 kr. + moms
Rettighedsregistreringer12,00 kr. + moms
Udbytte **)Gratis
Tildelte retter *) **)Gratis
Fondskodeskift *) **)Gratis
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **)Gratis

*) Meddelelser, du ikke modtager, hvis du følger Nordeas standard for meddelelser vedrørende ændringer i depoter.

**) Meddelelsen koster ikke noget for depotejer, da aktieselskabet betaler dette.

Depotmeddelelser til rettighedshaver
Meddelelser om...Pris
Udtrækning10,00 kr. + moms
Faste lån12,50 kr.
Obligationers forfald *)10,00 kr. + moms
Renter *)10,00 kr. + moms
Konvertible obligationer10,00 kr. + moms
Kontooplysninger10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (handler) *)10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (overførsler)10,00 kr. + moms
Rettighedsregistreringer10,00 kr. + moms
Tildelte retter *) **)10,00 kr. + moms
Fondskodeskift *) **)10,00 kr. + moms
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **)10,00 kr. + moms
Tegningsindbydelse10,00 kr. + moms
Ophør med registrering10,00 kr. + moms
Advisering om ophør12,50 kr.
ÅrsopgørelseGratis

*) Disse meddelelser modtager du ikke, medmindre du tilvælger dem

Alle meddelelser, der er tilmeldt af rettighedshaver, betales af dig som depotejer.

Du kan selv vælge hvilke depotmeddelelser, du ønsker at få tilsendt. Kontakt os, hvis du ønsker at til- eller fravælge meddelelser.