Investér i aktier

Hvis du har positive forventninger til et selskab eller måske af personlige grunde er særligt interesseret i et selskab, kan du vælge at investere i selskabets aktier. Der er flere gode grunde til at investere i aktier:

  • På længere sigt giver aktier for det meste et højere afkast end obligationer og kontanter
  • Selskabet kan vælge at udbetale en del af sit overskud som udbytte. Det betyder, at du modtager et udbytte, der svarer til  din mængde af aktier i selskabet.
  • På længere sigt er aktier en bedre sikring mod inflation sammenlignet med almindelige obligationer og kontanter

Større afkast og større risiko

Med en investering i aktier har du mulighed for at opnå et højere afkast, end hvis du køber f.eks. obligationer. Men aktier anses for at være en mere risikofyldt investering end obligationer. Når man investerer i aktier er det derfor vigtig, at man tager tidshorisonten for investeringen i betragtning.

Aktier er bedst egnet til investeringer med en lang tidshorisont, fordi der på kort sigt kan være store udsving i værdien af en aktie. Der er mange faktorer, der er afgørende for, om en akties kurs stiger eller falder. Udviklingen i det selskab, du har investeret i, spiller selvfølgelig en rolle. Men man taler også tit om de psykologiske faktorer på aktiemarkedet. Det betyder, at investorernes opfattelse af og forventninger til aktiens formåen også kan have betydning for kursen. Desuden har den generelle markedsudvikling naturligvis betydning for aktiernes værdi.

Priser

Når du handler værdipapirer i Nordea, enten via Online investering eller en filial, betaler du kurtage (handelsomkostninger). Her kan du se vores priser.

Danske...KurtageMin. kurtage
Aktier0,10%DKK 29,00*
Obligationer0,10%DKK 29,00*
Certifikater0,10%DKK 29,00
Investeringsandele0,10%DKK 29,00*
*Når du køber aktier i Nordea og andele i investeringsforeningen Nordea Invest, opkræver vi ikke minimumskurtage.
Hvis du udfører gennemsnitshandel af aktier, obligationer og investeringsforeninger, vil der være et kurstillæg ved køb og et kursfradrag ved salg. 
Depot - danske aktier

Pris
OprettelseDKK 0,00
Meddelser - sendt til din NetbankDKK 0,00*

*Hvis dit depot er tomt i opgørelsesperioden, er der intet gebyr.

 

Depotmeddelser til depotejer
Meddelser om...Pris
Udtrækning10 kr. + moms
Faste lån12,50 kr.
Obligationers forfald10,00 kr. + moms
Renter10,00 kr. + moms
Konvertible obligationer10,00 kr. + moms
Kontooplysninger10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (handler) *)10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (overførsler)12,50 kr. + moms
Rettighedsregistreringer12,00 kr. + moms
Udbytte **)Gratis
Tildelte retter *) **)Gratis
Fondskodeskift *) **)Gratis
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **)Gratis

*) Meddelelser, du ikke modtager, hvis du følger Nordeas standard for meddelelser vedrørende ændringer i depoter.

**) Meddelelsen koster ikke noget for depotejer, da aktieselskabet betaler dette.

Depotmeddelser til rettighedshaver
Meddelser om...Pris
Udtrækning10,00 kr. + moms
Faste lån12,50 kr.
Obligationers forfald *)10,00 kr. + moms
Renter *)10,00 kr. + moms
Konvertible obligationer10,00 kr. + moms
Kontooplysninger10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (handler) *)10,00 kr. + moms
Beholdningsændringer (overførsler)10,00 kr. + moms
Rettighedsregistreringer10,00 kr. + moms
Tildelte retter *) **)10,00 kr. + moms
Fondskodeskift *) **)10,00 kr. + moms
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **)10,00 kr. + moms
Tegningsindbydelse10,00 kr. + moms
Ophør med registrering10,00 kr. + moms
Advisering om ophør12,50 kr.
ÅrsopgørelseGratis

*) Disse meddelelser modtager du ikke, medmindre du tilvælger dem

Alle meddelelser, der er tilmeldt af rettighedshaver, betales af dig som depotejer.

Du kan selv vælge hvilke depotmeddelelser, du ønsker at få tilsendt. Kontakt os, hvis du ønsker at til- eller fravælge meddelelser.