Nova Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Realkreditlån til virksomheder

Du kan optage et realkreditlån, når du skal købe en erhvervsejendom til din virksomhed eller en investeringsejendom til udlejning. Mulighederne og betingelserne er imidlertid lidt anderledes, end du måske kender det fra finansiering af din privatbolig. Læs mere om de forskellige lånetyper her, og få overblik over processen omkring køb af erhvervsejendom, herunder belåningsprocenter.

Få et lån, der passer til din virksomhed og situation

Der er som udgangspunkt ikke noget lån, der er bedre end andre. Men der knytter sig en række fordele og ulemper til de forskellige lånetyper. Det vigtigste er, at du vælger et lån, som kan hjælpe din virksomhed videre.

Læs om de følgende lånetyper herunder:

  • Rentetilpasningslån 
  • Kontantlån 
  • Obligationslån 
  • CIBOR 6 
  • Stående lån 

Rentetilpasningslån (F/S-lån)

Et rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente. Renten bliver tilpasset til den aktuelle markedsrente hvert tredje (F/S3) eller femte (F/S5) år. Datoen for lånets refinansiering afhænger af udbetalingstidspunktet. Det hedder et F-lån, når du afdrager på lånet, og S-lån, når lånet er afdragsfrit.

TIP: Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på ift. refinansieringen her

Fordele                                                                    Ulemper

Renten er typisk lavere end på et lån med fast rente

Du kender kun rente og afdrag, indtil lånet refinansieres (hvert tredje/femte år)

Du afdrager som udgangspunkt en større andel af lånet det første år end ved lån med fast renteDu risikerer at betale mere end din pålydende restgæld, hvis du indfrier lånet uden for refinansieringsperioderne, da obligationskursen typisk er over 100, og lånets bagvedliggende obligationer er inkonverterbare. 

Størrelsen på din gæld er stort set uændret, hvis renten falder

Du kan kun til-/fravælge afdragsfrihed på refinansieringstidspunktet

Er markedsrenten faldet, når lånet skal refinansieres, får du automatisk en lavere ydelse

Du betaler både kursskæring, når lånet udbetales og refinansieres

Du kan vælge afdragsfrihed (op til 10 år) til og fra 

Afdragsfrihed giver luft i din driftsøkonomi

Når du optager et realkreditlån i en erhvervsejendom, kan du med de fleste lånetyper få afdragsfrihed i op til 10 år. Det betyder, at du kun betaler renter og bidrag på lånet. Det afhænger dog af ejendommens beliggenhed, stand og mulighed for alternativ anvendelse. 

Der ligger den samme kreditvurdering til grund som ved lån med afdrag. Med afdragsfrihed i en årrække får du imidlertid mere luft i din driftsøkonomi, hvilket kan give din virksomhed øgede muligheder især i opstartsfasen.

Kontantlån

Kontantlån er et realkreditlån med fast rente i hele lånets løbetid. På et kontantlån kender du først renten, når obligationskursen er fastlåst.

FordeleUlemper                                                          

Du kender renten i hele lånets løbetid

Renten er typisk højere end på et lån med variabel rente 

Størrelsen på din restgæld svinger i takt med renteniveauet. Med aktiv gældspleje kan du få mest muligt ud af udsvingene

Du skal omlægge lånet for at få en lavere rente

Du kan indfri lånet til maks. kurs 100

 

Din restgæld bliver ikke automatisk reduceret, når kursen falder. Lånet skal omlægges 

 

Du afdrager som udgangspunkt en mindre andel af lånet det første år end ved lån med variabel rente

Du betaler kursskæring, når lånet udbetales 

Obligationslån

Et obligationslån er et realkreditlån med fast rente i hele lånets løbetid. 

FordeleUlemper

Du kender renten i hele lånets løbetid
 

Renten er typisk højere end på et lån med variabel rente 

Størrelsen på din restgæld svinger i takt med renteniveauet. Med aktiv gældspleje kan du få mest muligt ud af udsvingene

Du skal omlægge lånet for at få en lavere rente
 

Værdien af gælden falder, når renten stiger. Falder renten, kan gælden maks. stige til kurs 100 

Din restgæld bliver ikke automatisk reduceret, når kursen falder. Lånet skal omlægges

Du kan indfri lånet til maks. kurs 100

 

Du afdrager som udgangspunkt en mindre andel af lånet det første år end ved lån med variabel rente

Du har mulighed for afdragsfrihed fra 1.-10. år
 

Du skal vælge den afdragsfri periode, når du optager lånet. Du kan kun ændre i afdragsfri perioder ved at omlægge lånet

Du betaler kursskæring, når lånet udbetales 

Skal jeg vælge obligationslån eller kontantlån?

Når du optager et kontantlån bliver kurstabet indregnet i renten, og derfor kan du trække det fra i skat. Det kan du ikke på obligationslån. Derfor er ydelsen på kontantlån typisk lidt lavere på kontantlån end obligationslån.

Når du skal vælge mellem obligations- eller kontantlån, er den væsentligste faktor, om du er personlig debitor, eller om dit selskab er debitor. 

CIBOR 6-lån (variabel rente)

Et CIBOR 6 lån er et obligationslån med variabel rente. Renten tilpasses to gange årligt, 1. januar og 1. juli. CIBOR er en forkortelse for "Copenhagen Interbank Offered Rates". 

Fordele                                                                    Ulemper

Renten er typisk lavere end ved øvrige rentetilpasningslån (F/S-lån)

Du kender kun renten 6 måneder af gangen.
 

Du afdrager som udgangspunkt en større andel af lånet det første år end ved lån med fast rente
 

Obligationen er inkonverterbar. Du kan derfor kun indfri lånet til markedskursen. I forbindelse med lånet refinansieres (typisk hvert 3-5 år) kan lånet indfries til kurs 100. 

Du har mulighed for afdragsfrihed fra 1.-10. år
 

Du skal vælge den afdragsfri periode, når du optager lånet. Du kan kun ændre i afdragsfri perioder ved at omlægge lånet

Du betaler både kursskæring, når lånet udbetales og refinansieres

Stående lån

Et stående obligationslån er et lån, hvor du kun betaler rente og bidrag. Du skal tilbagebetale hovedstolen - dvs. det samlede lån - i lånets sidste termin. Lånet udløber altid 31. december i lånets sidste år og kan maks. have en løbetid på 10 år.  

Fordele                                                                Ulemper

Du kender renten i hele lånets løbetid

 

Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer og skal derfor indfries til markedskursen. Du kan derfor risikere et kurstab

Du har afdragsfrihed i hele lånets løbetid
 

Lånet er mere kursfølsomt end andre fastrente produkter, hvis renten falder

Du betaler kursskæring, når lånet udbetales 

Hvad koster det at låne?

Som du kan se på ovenstående lånetyper, er der mange forskellige muligheder for at låne penge. Derfor anbefaler vi, at du bruger vores låneberegnerÅbner i nyt vindue  til at sammenligne økonomien i de forskellige lån - løbetider, afdragsfrihed, variabel eller fast rente, mv. Beregningerne giver dig et godt overblik. Men da der er flere faktorer, der spiller ind, er det i sidste ende vores lånetilbud, som er dit beslutningsgrundlag.

Vi anbefaler, at du kontakter os så tidligt som muligt i processen, så vi kan skabe den bedst mulige langtidsholdbare løsning for dig og din virksomhed.

Skal vi holde øje med jeres realkreditlån?

Med en Gældsplejeaftale overvåger vi dit realkreditlån ud fra de kriterier du selv har fastsat - det gælder selvfølgelig også lån i andre realkreditinstitutter end Nordea.

Læs mere om Gældspleje

Brug for et realkreditlån?

Udfyld ansøgningen online

Ansøg nu