Bæredygtighed skaber nye muligheder

Fælles klimamål, aftaler og reguleringer har sat klimaet på dagsordenen i hele verden, og den grønne omstilling har taget fart. Derfor er det vigtigt, at du har kendskab til og styrer din virksomheds risici i forhold til bæredygtighed.

Ved at arbejde aktivt med bæredygtighed kan din virksomhed få mulighed for at skille sig ud fra konkurrenterne. Forbrugere og interessenter stiller større krav end tidligere, og de tager i stigende grad bæredygtighed med i deres overvejelser, når de træffer valg. Så  hensynet til bæredygtighed bør i dag integreres i alle dele af virksomheden – fra strategi til forretningsaktiviteter. 

ESG – bæredygtighed er mere end bare klima og miljø 

ESG er et bæredygtighedsbegreb, som omhandler miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold. ESG står for Environment, Social og Governance. Nedenfor finder du eksempler på de tre kriterier.

Bæredygtighed er mere end bare klima og miljø

Mange sætter lighedstegn mellem bæredygtighed og miljø- og klimaspørgsmål, men bæredygtighed handler også om samfundsmæssige aspekter og ledelse. En bæredygtig udvikling betyder bl.a., at virksomheder kombinerer lønsomhed med miljøhensyn og samfundsengagement og fokuserer på langsigtede frem for kortsigtede gevinster.

Miljø

Klimaforandringer

Klimaaftryk

Håndtering og brug af råvarer, vand og energi

Arealbrug

Biodiversitet

Affaldshåndtering

Socialt ansvar

Menneskerettigheder

Arbejdstagerrettigheder

Børnearbejde

Ligestilling og mangfoldighed

Sundhed og sikkerhed

Forbrugerbeskyttelse

Beskyttelse af privatlivet og informationssikkerhed

Virksomhedsledelse

Gennemsigtighed og åbenhed

Rapportering

Reviderede rapporter og revision

Bestyrelsessammensætning og uafhængighed

Regnskabsrisiko

Aggressiv skatteplanlægning

Bestikkelse og korruption

Bæredygtig økonomi

Bæredygtighed handler ikke kun om, hvad virksomheder fremstiller og sælger, men også om hvordan de forvalter deres egne ressourcer. Vi har nævnt det sociale aspekt, som bl.a. handler om ansvar for medarbejdere, diversitet, arbejdsvilkår osv., men virksomhedens kapital er også en ressource, der kan anvendes bæredygtigt. 

Det er vigtigt at overveje, hvordan din virksomhed investerer sine ressourcer, og hvilke investeringer din virksomhed foretager. Ved for eksempel at vælge bæredygtige løsninger for køretøjer og udstyr og etisk forsvarlige investeringer, kan din virksomhed gøre en positiv forskel.

Spørgsmål og svar om virksomheder og bæredygtighed

Se de andre trin i guiden