Virksomheden har meget at vinde på at arbejde med bæredygtighed

Fokus på bæredygtighed er ikke kun et øget krav fra forbrugere og myndigheder. Det er først og fremmest en fremtidssikring af din virksomhed. Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Minimere risici

Ved at arbejde med problemstillinger i forhold til bæredygtighed får du en bedre forståelse af din virksomheds risici, og hvordan de kan håndteres. Det hjælper dig med at: 

  • undgå omdømmerisiko 
  • begrænse risikoen for sanktioner, straf og bøder 
  • kortlægge klimarisikoen i hele leverandørkæden

Du ser mulighederne

Når du og din virksomhed stiller om til en bæredygtig fremtid, får du også mulighed for at: 

  • styrke virksomhedens brand og konkurrenceevne 
  • være attraktiv for virksomhedens interessenter (bl.a. som arbejdsgiver og investeringsobjekt) 
  • holde dig opdateret om eksisterende lovgivning/retningslinjer og forberede dig på kommende ændringer. Udviklingen går hurtigt, og det kan betale sig at være forberedt

Overblik over motivationsfaktorer

FN's mål og dansk lovgivning
ESG-risici
Krav fra samfundet

Spørgsmål og svar om, hvorfor din virksomhed skal sætte bæredygtighed på dagsordenen

Se de andre trin i guiden