Start der, hvor du opnår størst effekt

Start med de områder i virksomheden, som vil have den største effekt og bidrage mest. Hvis du forsøger at gøre alting på en gang, kan arbejdet blive tungt og meget ressourcekrævende. Når du først er i gang, kan du udvikle bæredygtighedsarbejdet løbende ved fx at følge trinene i vores bæredygtighedsguide.

De fem trin i vores bæredygtighedsguide

I starten kan arbejdet med bæredygtighed virke overvældende, men tager du et skridt af gangen, er du godt på vej. Din virksomhed behøver ikke at have styr på alle bæredygtighedsforhold – det vigtigste er, at du vælger at starte et sted og derefter arbejder dig videre i den rigtige retning. Følg vores fem trin, så er du i gang

1. Overhold love og regler

Box with books icon - 640x360

Først skal du sikre, at din virksomhed overholder love, reguleringer og retningslinjer, som gælder generelt, men også specifikt for din branche og sektor. Hvis du har en oversigt over branchestandarder og -normer, kan du følge op i din egen virksomhed, og der kan fx udarbejdes en bæredygtighedsrapport, som viser dine interessenter, hvordan virksomheden arbejder med og tager højde for bæredygtighed.

2. Inddrag dine interessenter

Apartment blocks - 640X360

Inddrag dine interessenter for at analysere relevante udfordringer for din virksomhed i relation til bæredygtighed (en såkaldt væsentlighedsanalyse). Dine interessenter kan fx være ansatte, kunder, leverandører, ejere, investorer, konkurrenter og (lokal)samfundet. 

Få overblik over og forståelse af mål og udfordringer i din branche, eksisterende og kommende reguleringer, sociale tendenser, kundebehov, samfunds- og forretningsmæssige udfordringer udover klimamål og reguleringer osv.

3. Kortlæg FN's 17 Verdensmål

Globe icon - 640x360

Kortlæg din virksomhed mod FN's 17 Verdensmål. Kortlæg om din virksomheds aktiviteter påvirker et eller flere af de 17 mål negativt, og sæt mål for at minimere den negative effekt. Kortlæg også, hvor din virksomhed bidrager positivt. 

Balancer analysen, og forsøg at være objektiv for at skabe troværdighed. Det er vigtigt ikke at love for meget og at fokusere på de mål, som er mest relevante for din virksomhed.

4. Afdæk virksomhedens ESG-risici

Sign a document icon - 640x360

Se på hele værdikæden, og identificer de områder, som udgør de største risici for din virksomhed: 

Miljø og klima

  • Reducer din virksomheds klimaaftryk, og få overblik over, hvilke aktiviteter som påvirker klimaet mest
  • Se fx på rejser og transport, energi og vandforbrug samt affaldshåndtering

Sociale forhold 

  • Gennemgå faktorer som ansættelsesforhold, ligestilling og diversitet, løn og medarbejdergoder, trivsel, miljø og sikkerhed, informationssikkerhed og datasikkerhed

Virksomhedsledelse 

  • Anvend best practice inden for ledelse og økonomistyring for at sikre åbenhed og god risikostyring

5. Læg en handlingsplan

Brick wall & bucket of paint - 640X530 TEST

Når du har fået et overblik over din virksomheds risici og muligheder i forhold til bæredygtighedsarbejdet, skal du lægge en handlingsplan. Det kan være en god start at: 

  • prioritere de vigtigste områder for din virksomhed 
  • lave en liste over de aktiviteter, som virksomheden skal gennemføre indenfor de forskellige områder
  • følge op på de områder, du ønsker at prioritere, og udarbejde en bæredygtighedsrapport
  • integrere bæredygtighed i din virksomheds strategi
  • dele (rapportere) bæredygtighedsarbejdet med din virksomheds interessenter (for eksempel på hjemmesiden og/eller i års- eller bæredygtighedsrapporten)
Bæredygtige løsninger

Kom i gang med værktøjer

Sustainability - 640x360

Normatives CO2 beregner

Kom i gang med omstillingen til at blive klimaneutral ved at fastlægge din virksomheds CO2-aftryk. Brug Normatives CO2-beregner Business Carbon Calculator til at måle virksomhedens udledninger af drivhusgasser.

Læs mere om beregneren

Finansiel rådgivning

Økonomi og finansiering er centrale områder i enhver virksomhed, og her kan din virksomhed gøre en stor forskel ved at træffe bæredygtige valg. 

Nordea tilbyder fordelagtige og bæredygtige løsninger inden for investering og lån. 

Kontakt os for en uforpligtende snak om din virksomhed og bæredygtighed.

Se de andre trin i guiden