Om valutakonto

En valutakonto er i princippet det samme som en almindelig konto - bare i fremmed valuta. 

Som erhvervskunde i Nordea kan du oprette konti i alle gængse valutaer.

Hvis din virksomhed har indtægter og udgifter i fremmed valuta, kan det være en fordel at oprette en valutakonto. 

Sådan fungerer det

En valutakonto fungerer på samme måde som en almindelig driftskonto - bare oprettet i en fremmed valuta. 

Du kan foretage ind- og udbetalinger, så ofte du har behov for.

Har du udenlandske kunder, kan du oprette faktura i den valuta, dine kunder bruger.

En valutakonto forrentes efter N-bid/N-bor, som er en dag-til-dag rente for henholdsvis ind- og udlån fratrukket/tillagt en marginal.

Fordele ved valutakonto

Du kan oprette konti i alle de valutaer, du har ind- og udbetalinger i.

Har du udenlandske kunder, kan du oprette fakturaer i den valuta, dine kunder bruger og derved reducere din virksomheds udgifter til veksling.

Du reducerer din virksomheds udgifter til veksling, når dine ind- og udbetalinger sker fra dine valutakonti.

Har din virksomhed behov for en valutakonto?

Ansøg her