Du har brug for kapital til at starte en virksomhed

Dit behov for kapital afhænger af, hvilken slags virksomhed du vil starte. Forventer du at kunne leve af din virksomhed fra starten, har du både brug for penge til at få virksomheden i gang og til at holde din privatøkonomi oven vande.

Som iværksætter skal du være opmærksom på, at der kan gå længe, før din virksomhed tjener nok til, at du kan udbetale løn til dig selv.

Du har lettere ved at få den økonomiske hjælp til opstart af din virksomhed, som giver dig de bedste muligheder (også på lang sigt), hvis du griber processen fornuftigt an:

En forretningsplan er fundamentet for vækst

I 2014 gennemførte Washington University en undersøgelse: 64 % af virksomhedsejere med en forretningsplan lykkedes med at udvide deres forretning. For virksomhedsejere uden forretningsplan var tallet kun 43 %.

1. trin - forbered dig bedst muligt

Skab en forretningsplan
Forretningsplanen skal være klar, gennemtænkt og mulig at omsætte i praksis.

Læg et budget
Budgettet skal være realistisk og give klart overblik over dine faste og variable omkostninger. Du skal opstille tre forskellige scenarier: Værste scenarie, bedste scenarie og et scenarie midt imellem.

Du kan finde skabeloner til din forretningsplan og budget her

Hvordan påvirkes din privatøkonomi?
Tal med din bankrådgiver om, hvordan du kan stille sikkerhed for lånet, og hvad dine iværksætterdrømme giver af muligheder og risici for din privatøkonomi.

Hold dine faste omkostninger nede
Mange opstartsvirksomheder er mindre udsatte og har ro til sundere beslutninger, når de faste omkostninger er lave, fx til fastansatte og andre langsigtede aftaler.

2. trin - overvej dine personlige forpligtelser

Brug os som sparringspartner
Når vi låner penge til en nystartet virksomhed, løber vi en større risiko end normalt. Derfor skal vi være helt tæt på alle led i processen, inden vi bevilger et eventuelt lån. Du løber også en risiko, da din privatøkonomi bliver påvirket af dine beslutninger. Tal derfor med en af vores rådgivere for private og selvstændige så tidligt som muligt i processen. 

Hvor langt vil du gå?
Overvej, hvor meget af din tid, og hvor mange penge, du er villig til at investere for at få din virksomhed til at blomstre. Og om din familie står bag dig.

Hvad er dine succeskriterier?
Overvej, hvad du vil opnå med virksomheden på kort og lidt længere sigt. Har du særlige økonomiske mål? Er der andet, du forventer for din virksomhed og tilværelse?

Hvor mange penge vil du selv lægge i virksomheden?
Når du er ude og bede om lån, investeringsmidler og anden finansiering fra andre, bliver du målt på, hvor meget du selv lægger i puljen. Med andre ord: Tror du selv så meget på din forretningsidé, at du er villig til at satse din opsparing, friværdi og lignende på projektet?

3. trin - vælg den rigtige finansiering

Der er mange måder, du kan skaffe kapital til din virksomhed på. Der er som udgangspunkt ikke nogen finansieringsmetoder, der er bedre eller dårligere end andre. 

Der er fordele og ulemper ved dem alle. 

Hvad, der er bedst for din virksomhed, afhænger af dit forretningsområde, dine forventninger til virksomhedens udvikling og dine økonomiske muligheder i det hele taget, herunder din privatøkonomi.

Dine finansieringsmuligheder

Herunder kan du se fem forskellige finansieringsmuligheder. Helt overordnet kan man sige, at der er en sammenhæng mellem prisen på finansieringen og dine vækstmuligheder. Fx vil det nok være relativt billigt for dig at få dit nære netværk som familie, venner og kolleger til at investere penge i din virksomhed. Det får dig godt i gang, men sandsynligvis ikke så meget mere. I den anden ende af skalaen må du forvente at skulle afgive både ejerandele og selvbestemmelse, hvis du får en professionel investor ind i virksomheden - til gengæld får du bedre forudsætninger for at accelerere virksomhedens langsigtede vækst.

Familie, venner og kolleger
Offentlig finansiering
Banklån og -kreditter
Crowdfunding
Professionelle investorer