Vi kan hjælpe dig med at stille en bankgaranti

En garanti er ikke en finansieringsmulighed som sådan. Men det er en vigtig og ofte uomgængelig komponent, når du skal handle med en ny samarbejdspartner, i gang med større bygge- og anlægsprojekter, eller når du skal underskrive en lejekontrakt. Bankgarantien er din modparts sikkerhed for at få penge, hvis du løber tør. Og vice versa.

Fordele ved en bankgaranti

  • Du undgår at betale forud, fx husleje eller betaling for varer
  • Du kan finansiere leveringen, ved at din kunden betaler forud
  • Med en bankgaranti i hånden er dine muligheder større, fx for at indgå en lejeaftale eller slå hul på et nyt handelssamarbejde

Sådan fungerer en bankgaranti

  • Når du skal indgå en aftale, kan du opleve, at modparten stiller krav om en bankgaranti af en vis størrelse
  • Vi udsteder bankgarantien, hvilket betyder, at modparten er garanteret et bestemt beløb, hvis du ikke opfylder dine forpligtelser, fx undlader at betale husleje
  • Du skal typisk stille sikkerhed for garantien, fx ved at indsætte et beløb på en spærret konto

Overblik over de forskellige typer af garantier

Betalingsgaranti

Sikrer, at sælger får betaling for leveringen, hvis køber ikke betaler for varen eller ydelsen. Man vil typisk også bruge en betalingsgaranti ifm. lejekontrakter.

Entreprisegaranti

Sikrer, at entreprenøren får betaling under entreprise- og garantiperioden ved store byggeprojekter.

Forskudsgaranti

Sikrer, at køber får sin forudbetaling tilbage, hvis en vare eller ydelse ikke leveres.

Arbejdsgaranti

Sikrer, at køber får erstatning, hvis leverandøren ikke fuldfører leveringen, og køber får ekstraomkostninger ifm. en ny leverandør.

Garanti i garantiperioden

Sikrer, at køber får erstatning, hvis leverandøren ikke opfylder sine garantiforpligtelser.

Toldgaranti

Giver importøren/eksportøren mulighed for at udskyde betaling af told og andre afgifter til toldmyndighederne.

Brug for en bankgaranti?

Udfyld garantibegæringen online

Udfyld en garantibegæring Åbner i nyt vindue