Nova Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Leasing

Uanset størrelsen på din virksomhed, kan du opnå flere fordele ved at anvende leasing i stedet for kontantkøb når du investerer i bl.a. biler, ICT udstyr, landbrugsmaskiner og driftsmateriel.

Fordele ved leasing

 • Du undgår at binde likviditet.
 • Du har den fulde brugsret, nøjagtigt som ved køb.
 • Du kan lease alle mærker.
 • Ingen tinglysningsomkostninger.
 • Ingen løbende omkostninger.
 • Leasingydelserne er fuldt fradragsberettigede.
 • Leasingperioden aftales individuelt.
 • Finansiel eller operationel leasing - du vælger selv.
 • Finansieringsbeløbet er ekskl. moms.
 • Du får fuldt fradrag for momsen af leasingydelserne.
 • Ved operationel leasing tager vi risikoen på bilens salgsværdi ved aftalens udløb.
 • Betalingsformen tilpasses dine ønsker - månedsvis, kvartalsvis eller sæsonbestemt.
 • Du får en 100% finansiering.
 • Du har ingen momsudlæg på anskaffelsessummen.
 • Vi er uafhængige af leverandører, og du bestemmer selv hvilke mærker, der skal investeres i.
 • Du har løbende udskiftningsoptioner - IT.

Personbiler

Uanset om din virksomhed har en lille eller stor bilpark, så tilbyder vi leasing af personbiler. Vi finansierer årligt mange personbiler, uanset mærke, og har derfor i dag en stor flåde og gode erfaringer indenfor bilfinansiering.

 • Du kan lease alle bilmærker
 • Finansiel eller operationel leasing - du vælger selv
 • Ved operationel billeasing tager vi risikoen på bilens salgsværdi ved aftalens udløb

Ved operationel billeasing indeholder aftalen også:

Service og vedligeholdelse

 • En økonomisk oversigt over din bilflåde og hver enkelt bil
 • Forsikring
 • Erstatningsbil ved værkstedsbesøg
 • Adgang til nødservice
 • Indkøb og salg af biler
 • Vinterdæk
 • Falck
 • Benzinkort

Lastbiler, busser og varebiler

Køb af lastbiler, busser og varebiler er ofte en stor investering. Derfor er det vigtigt, at du finder den optimale løsning, både med hensyn til løbetid, likviditet og finansieringsform i øvrigt.

Vi gør det muligt at finansiere lastbiler og busser via finansiel leasing og varebiler via både finansiel og operationel leasing - uanset hvilken branche, din virksomhed opererer i.

IT

Udviklingen inden for IT går hurtigt og er ofte uforudsigelig. Der er hele tiden behov for at foretage investeringer i nyt udstyr og programmer.

For mange virksomheder er det vigtigt at have en fleksibel finansiering, når der løbende skal indkøbes IT udstyr.

Vi tilbyder leasing af IT-løsninger i alle brancher, og vi finansierer både hardware og software. Vi har mange års erfaring med markedet, og kan tilbyde en løsning, som både passer til din virksomheds investeringsbehov og den reelle økonomiske levetid på dine IT-investeringer.

Produktionsmaskiner og udstyr

Som produktionsvirksomhed, fx indenfor jern & metal, den grafiske branche eller plast- og træindustrien, er det nødvendigt løbende at anskaffe nye maskiner for at følge med udviklingen og være konkurrencedygtig.

Uanset hvilken branche du er i, gør vi det muligt for dig at vælge præcis den løsning, der passer bedst til din virksomhed. Er det vigtigt for dig at have fx et godt likviditetsflow, så anbefaler vi, at du tager leasing med i dine overvejelser.

Vi koncentrerer os om at give dig den bedste finansieringsløsning - maskinerne vælger du selv.

Landbrugsmaskiner

Ved leasingfinansiering af maskiner til landbruget får du mulighed for at udnytte en række fordele, da leasing er en meget fleksibel og attraktiv finansieringsform.
Vores fleksible finansiering er også velegnet til maskin-fællesskaber og ved generationsskifte.

Som landmand stilles du løbende over for krav til effektivisering og modernisering af bedriften. For at få en god forretning ud af at drive landbrug er det nødvendigt at vælge de rigtige løsninger - også når det gælder finansiering.

Den effektive og moderne bedrift stiller krav om, at maskinparken løbende ajourføres med forbedringer og nyinvesteringer. Investeringerne i landbrugsmaskiner bliver ofte større og større, og den økonomiske belastning vejer tungt hos den enkelte landmand.

Vi blander os ikke i hvilke maskiner, du køber, og du aftaler derfor selv pris og betingelser for købet. Du opnår den fulde brugsret på udstyret, fuldstændig som ved køb, og undgår at binde likviditet, der ofte kan anvendes mere fordelagtigt til andre formål i bedriften. Herved opnår du en bedre handlefrihed og derved større uafhængighed.

Entreprenører

Entreprenører indenfor alle grene af entreprenørbranchen stilles hele tiden over for krav til øget effektivisering og modernisering af maskinparken. Det kan være en økonomisk tung byrde.

Vi gør det muligt for dig at opfylde kravene om en effektiv og moderne maskinpark. Vores finansieringsløsninger tager hensyn til den enkelte entreprenørs behov, og finansieringen tilpasses virksomhedens drift, eksempelvis sæsonleasing.
Du får adgang til investeringstunge maskiner, som sikrer, at du kan koncentrere dig om din kerneforretning.