Handel med udlandet

Vi har samlet en liste over produkter og services, du kan få brug for, når du skal ud på markeder uden for Danmarks grænser

Eksport garanti

En bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart. Garantier bruges normalt til at sikre opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser som fx betaling.

Læs mere

Import garanti

En bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart.

Læs mere

Import inkasso

Udenlandsk inkasso er bankers behandling af dokumenter i overensstemmelse med modtagne instruktioner med henblik på at indhente betaling og/eller accept samt at udlevere dokumenter mod betaling.

Læs mere

Import remburs

Remburs er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt.

Læs mere

e-Markets

Med e-Markets kan I handle valuta, overvåge udviklingen på markederne og benytte avancerede analyseværktøjer til vurdering af risiko.

Læs mere

Trade Finance Global

Trade Finance Global er et nyttigt værktøj for import- og eksportvirksomheder. Systemet håndterer alle trade finance-produkter som dokumentinkasso, remburser, garantier eller standby-remburser.

Læs mere

FAQ om handel med udlandet