IBAN

Internationalt kontonummer til udenlandske betalinger

For nogle lande kræves det, at betalingen indeholder både IBAN og BIC. Hvis en betaling ikke opfylder dette krav, vil den blive afvist.

For lande, hvor IBAN-only princippet er indført, skal kunder kun oplyse IBAN. Nordea vil automatisk udlede BIC’en fra det oplyste IBAN. Læs mere her

Generelt om IBAN

For at hæve niveauet af automatisk behandling af betalinger over landegrænserne har en række internationale pengeinstitutter sammen med International Organization for Standardization (ISO) udviklet en fælles måde at skrive kontonumre på - kaldet IBAN.

IBAN er ikke et nyt kontonummer, men et internationalt anerkendt og genkendeligt format til genkendelse af fx dine kontonumre i Nordea. Til alle konti eksisterer et IBAN, men det benyttes kun ved betalinger til og fra udlandet - hovedsageligt inden for Europa.

IBAN ses på alle papirkontoudskrifter fra Nordea - og i de elektroniske banksystemer.

Opbygning af IBAN

Et IBAN består af højst 34 karakterer. Længden af IBAN er forskellig fra land til land, men strukturen er ens. Den er opbygget på følgende måde:

  • 2 bogstaver for det land, hvor kontoførende bank hører hjemme.
  • 2 tal, som er en kontrolnøgle, der beregnes automatisk og sikrer, at IBAN-nummeret er korrekt.
  • Højst 30 tal eller bogstaver, som i Danmark udgøres af det 4-cifrede reg.nr. og det egentlige kontonummer på op til 10 karakterer. Et dansk IBAN er på 18 tal/bogstaver og kan i Nordea fx se sådan ud: DK9920001234567890. I et IBAN tilhørende en konto i Nordea er registreringsnummeret altid 2000.

Sådan får du et IBAN

Det er kontoførende bank, som tildeler dine konti et IBAN. Du kan derfor ikke selv forme det.

Kontakt din sædvanlige rådgiver i Nordea, hvis du har spørgsmål om/ønsker et IBAN.

Se også

IBAN in English

International account number for cross-border payments

Læs mere

IBAN koder

Se eksempler på IBAN-koder

Læs mere

BIC/SWIFT

BIC-koden (Bank Identifier Code) er et kendetegn, som identificerer banken.

Læs mere