Afklaring af juridiske forhold

Ingen forretninger inden afklaring af juridiske forhold

Der er rigeligt at holde styr på, når man går i gang med at omsætte sin forretningsidé til virkelighed. Derfor havner nye virksomheder også tit i en eller anden form for juridisk dødvande i løbet af de første par år. Du koncentrerer dig om at realisere din fantastiske idé, du lægger planer, finder forretningslokaler, får måske stablet en produktion på benene, får investorer eller en partner om bord. Det hele sker så hurtigt, dage bliver til uger og måneder, og du glemmer simpelthen at få de aftaler, du indgår, på skrift. Så misser en af dine leverandører pludselig en leverance, eller din lejekontrakt bliver opsagt, eller din partner smutter og kopierer din forretningsidé. Selv om du måske ikke kan undgå den slags situationer, kan du forsøge at forhindre, at de skader din virksomhed. Vi har lavet følgende artikler for at hjælpe og inspirere dig til at træffe de rigtige beslutninger og få styr på de juridiske forhold i tide.

Drømmer du om din egen virksomhed?

Vi har gjort det så nemt som muligt for dig at komme i gang. Du får en pakke med de bankprodukter, du skal bruge i startfasen – hverken mere eller mindre.

Bliv kunde i Nordea

Der findes en kontrakt for stort set hvad som helst

Afhængigt af det forretningsområde, du arbejder inden for, og hvordan du har tænkt dig at udvikle det, findes der en særlig kontrakt til netop dette. Det kan være at få partnere, finde investorer, ansætte nye medarbejdere eller måske indgå samarbejdsaftaler med leverandører. Denne artikel giver dig en indføring i de vigtigste kontrakter, du kan støde på som iværksætter og opridser, hvad de som minimum bør indeholde. Alle forretningsområder er forskellige, og vi anbefaler at kontakte en advokat til at udfærdige dine kontrakter. 

Før vi kaster os ud i de konkrete kontrakter, vil vi fortælle dig om de grundlæggende oplysninger, der findes i stort set alle kontrakter:

 • Parternes navne og roller
 • Kontraktperioden (start- og slutdatoerne for den periode, hvor kontrakten er gældende)
 • Priser og betalingsbetingelser
 • Fortrolighed (hvordan parterne må anvende forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som I eventuelt kommer i besiddelse af om hinanden) 
 • Konsekvenser i tilfælde af misligholdelse
 • Lovvalg (de regler, aftalen skal fortolkes ud fra)
 • Regler for løsning af tvister.
Ejeraftale
Fortrolighedserklæring
Ansættelseskontrakt
Produktionsaftale
Distributionsaftale
Agenturaftale
Licensaftale
Underleverandørkontrakt

Ejeraftale

Et af de vigtigste dokumenter, når du starter virksomhed sammen med andre. Selv om det juridiske måske er det sidste, I tænker på, er det vigtigt, at I tager jer tid til at aftale, hvordan jeres ejerskab skal fungere, ved at udfærdige en ejeraftale. En ejeraftale tager normalt højde for enhver tænkelig eventualitet ved hjælp af bestemmelser vedrørende:

 • Ansvarsfordeling og fordeling af arbejdsopgaver mellem ejerne
 • Fordelingen af ejerskabet
 • Fordeling af og kompensation for profit og tab mellem ejerne
 • Regler for beslutningstagning
 • Købs- og salgsrettigheder (hvis en ejer forlader virksomheden, bliver uarbejdsdygtig eller dør).

Fortrolighedserklæring

Når du indgår i et samarbejde med en ekstern part, er I ofte nødt til at udveksle forretningsfølsom information. I den slags tilfælde er det bedste middel til at sikre, at dine forretningsoplysninger er beskyttet, en fortrolighedserklæring – på engelsk kaldet en Non-Disclosure Agreement (NDA). Fortrolighedserklæringen fastlægger, hvad parterne må og ikke må foretage sig med de oplysninger, de er kommet i besiddelse af i forbindelse med deres samarbejde, ved hjælp af bestemmelser vedrørende:

 • Hvilke oplysninger aftalen omfatter
 • Hvordan hver part må anvende oplysningerne 
 • Konsekvenser i tilfælde af misligholdelse
 • Hvordan oplysningerne skal destrueres eller tilbageleveres. 

Ansættelseskontrakt

Hvis din virksomhed vokser, vil du snart få brug for at ansætte folk. Når du gør det, vil en ansættelseskontrakt beskytte både den nyansatte medarbejder og din virksomhed. Den giver dig som arbejdsgiver mulighed for at fastlægge medarbejderens arbejdsopgaver og forpligtelser, samt hvad du lover at yde til gengæld. En ansættelseskontrakt indeholder som regel bestemmelser vedrørende:

 • Startdato (og slutdato, hvis ansættelsen er midlertidig) 
 • Ansættelsesform (fuld tid, deltid, prøveansættelse, midlertidig)
 • Stillingsbetegnelse og jobbeskrivelse
 • Arbejdssted (og hvorvidt arbejdstageren indvilger i at rejse)
 • Arbejdstid (og hvorvidt arbejdstageren indvilger i at påtage sig evt. overarbejde)
 • Løn (før skat, forsikring og fradrag)
 • Regler i forbindelse med sygdom, ferie og fridage

Produktionsaftale

Når du har designet et produkt og fundet den rigtige producent, skal I aftale vilkårene for aftalen. En produktionsaftale fastlægger hver parts forpligtelser ved hjælp af bestemmelser om:

 • Varernes mængde og kvalitet
 • Forsendelse og risikofordeling under transport 
 • Produktansvar (hvad sker der, hvis produktet forårsager skader, når det anvendes?)
 • Garanti (for, at varerne er i den aftalte stand)
 • Hvordan den eventuelle intellektuelle ejendomsret til dit produkt må anvendes.

Distributionsaftale

Hvis du er producent, kan en distributionsaftale være en mulighed, hvis du gerne vil sælge dit produkt i et bestemt område ved at give en ekstern part distributionsrettigheder. Distributionsaftalen kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv, afhængigt af om du vil bevare muligheden for, at du selv eller andre kan sælge produktet i det geografiske område, som kontrakten dækker. Som regel indeholder en distributionsaftale også bestemmelser vedrørende:

 • Overdragelse af retten til at distribuere produktet
 • De geografiske områder, hvor distributionsretten gælder
 • Tilladt brug af varemærker og anden intellektuel ejendomsret
 • Varernes mængde og kvalitet
 • Forsendelse og risikofordeling under transport 
 • Vilkår for tilbagekøb af produktlager ved aftalens udløb
 • Garanti (for, at varerne er i den aftalte stand).

Agenturaftale

Hvis du udvikler, producerer og sælger produkter eller serviceydelser, vil du måske få brug for at udpege en agent, der kan markedsføre og promovere nogle af dine produkter. Denne form for aftale giver agenten beføjelser til at handle på din virksomheds vegne. Du betaler dem en provision for deres indsats. Agenturaftalen indeholder normalt bestemmelser vedrørende. 

 • Tildeling af ret til at markedsføre og promovere din virksomhed/dit produkt
 • Eneret eller ikke
 • De to parters forpligtelser
 • Det geografiske område, hvor retten gælder
 • Provision og udgifter
 • Ejerskab og tilladt anvendelse af varemærker.

Licensaftale

Hvis du ejer et patent, et varemærke eller en anden form for intellektuel ejendomsret og ønsker at give en anden (en licenstager) retten til at anvende den, kan du tildele vedkommende en licens. I dette tilfælde skal du sørge for at få udarbejdet en licensaftale. Sådan en aftale indeholder bestemmelser vedrørende: 

 • Tildeling af licens (de betingelser og vilkår, hvorunder licenstageren kan udvikle, markedsføre eller på andre måder anvende produktet, samt om licenstageren kan viderelicensere produktet)
 • Hvorvidt licensen er eksklusiv eller ikke
 • Det geografiske område, hvor licensen gælder
 • Vilkår for vederlag (fx licensafgifter eller engangshonorar)

Underleverandørkontrakt

Hvis forretningen går godt, og du har masser af projekter, beslutter du dig måske for at få nogen til at hjælpe dig med at gøre noget af arbejdet for dig. Når du hyrer en underleverandør, skal du sørge for at beskytte din virksomhed i tilfælde af, at underleverandøren ikke leverer det, de skal. En underleverandørkontrakt beskriver alle forventninger for at sikre, at underleverandøren overholder hovedkontrakten, ved hjælp af bestemmelser vedrørende: 

 • Ændringsstyring (hvordan du kan foretage ændringer i serviceydelserne)
 • Erstatningsansvar (hvad sker der, hvis underleverandøren misligholder aftalen)
 • Forsikringskrav til underleverandøren.

Fejltagelser, din virksomhed ikke har råd til

Ikke alle juridiske problemer kan undgås ved at have den rigtige kontrakt. Allerede når du registrerer din virksomhed, skal du overveje de juridiske strukturer, for det kan være dyrt ikke at være registreret som den rette virksomhedsform. Konsekvenserne afhænger af typen af fejltagelse, men det kan være alt fra at skulle betale skatter tilbage og få en bøde til, at fx en forretningspartner lægger sag an mod dig. Sørg for at omregistrere din virksomhed hos myndighederne, hvis der sker ændringer i din virksomhedsstruktur eller dine forudsætninger, fx hvis du får en medejer, ønsker at importere og eksportere eller vil ansætte medarbejderne. 

Apropos medarbejdere, så er ansættelseskontrakten ikke det eneste vigtige dokument, når du ansætter folk. Du bør også få lavet en medarbejderhåndbog eller en HR-manual for at sikre, at alle medarbejdere modtager de samme oplysninger. Selv om der ikke er tale om juridiske dokumenter, bør de indeholde din virksomheds politikker, adfærdskodeks og arbejdsgange og information om, hvordan virksomheden ser på visse juridiske spørgsmål (fx diskrimination og sexchikane).

Sørg for at undgå disse juridiske fejltagelser

 1. Manglende beskyttelse af kundernes persondata i overensstemmelse med gældende regler
 2. Manglende udfærdigelse af et juridisk dokument, der beskriver, hvordan uenigheder blandt aktionærerne løses 
 3. Manglende forberedelse på, hvad der skal ske, hvis en partner forlader virksomheden, dør eller bliver skilt
 4. Manglende etablering af den rette juridiske struktur for virksomheden
 5. Offentlig (også selv om det gøres anonymt) tilsvining af konkurrenter på nettet
 6. Manglende beskyttelse af aktiver ved ikke at indhente et patent eller registrere et varemærke eller design- eller ophavsret
 7. Aflønning af medarbejdere med mindre end minimumslønnen eller manglende overholdelse af andre arbejdstagerrettigheder 
 8. Manglende eller forkert indberetning af moms/skat