Nyt juridisk hovedsæde

Vi har i forbindelse med flytningen af vores juridiske hovedsæde fra Sverige til Finland varslet ændringer og opdateringer af forskellige vilkår og Politik om databehandling, som har med flytningen af det juridiske hovedsæde at gøre. De involverede myndigheders godkendelser er nu på plads, og flytningen af det juridiske hovedsæde fra Sverige til Finland er gennemført. Du kan læse mere om flytningen, indskyder- og investorgarantiordningerne og de ændrede vilkår her på siden.

Den 15. marts 2018 stemte Nordeas aktionærer ja til at flytte vores juridiske hovedsæde til Finland, som er medlem af den europæiske bankunion. Ændringen ventes at træde i kraft den 1. oktober 2018, forudsat at de involverede myndigheders endelige godkendelser er på plads. Flytningen af vores juridiske hovedsæde til Finland sker ved en fusion på tværs af landegrænserne.

Kontakten med os og din daglige brug af banken vil være uændret

Flytningen får ingen betydning for din daglige brug af banken. Du kan gennemføre dine bankforretninger, præcis som du plejer, og kontakte os på samme måde som i dag.

Til dig som kunde

Flytningen betyder, at du fremover primært vil være dækket af den finske indskyder- og investorgaranti. Herudover vil vi fortsat være tilsluttet Garantiformuen i Danmark, da den i visse tilfælde yder dig en bedre dækning.

Har du udelukkende indskud og værdipapirer i Nordea i Danmark, vil de som minimum være dækket som i et hvilket som helst dansk pengeinstitut i Danmark.

Læs mere her

Vi ændrer vilkår og regler

Som følge af flytningen vil en række vilkår og regler bliveændret fra 1. oktober 2018, så vores juridiske navn fremstår korrekt. Samtidig foretager vi enkelte mindre justeringer. Du kan se ændringer på nordea.dk/nyevilkårogregler.

Ændringerne har ingen betydning for din daglige brug af banken.

Se eller gense brevene som vi har sendt til vores kunder

Breve til privatkunderÅbner i nyt vindue

Letters for personal customersÅbner i nyt vindue 

Breve til erhvervskunderÅbner i nyt vindue

Letters for corporate customersÅbner i nyt vindue