Hvad betyder MiFID for dig?

Er du privatperson, skal du sikre dig, at dine oplysninger hos Nordea er opdaterede. Som virksomhed skal du endvidere anskaffe en LEI-kode for at kunne handle med værdipapirer i EU. Har du gjort dette, behøver du ikke foretage dig yderligere på baggrund af de nye regler.

Ikke-uafhængig rådgivning
Vi tilbyder ikke-uafhængig rådgivning, hvilket betyder, at rådgivningen primært er baseret på, og begrænset til, værdipapirer udstedt af Nordea selv eller af selskaber, som vi har et tæt samarbejde med.

De investeringsfonde som Nordea anbefaler har som udgangspunkt en investeringsstrategi der er baseret på aktiv forvaltning, som indebærer analyse af både markeder og virksomheder med det formål at tilbyde kunder merafkast, aktiv risikostyring, og i visse tilfælde forvaltning med fokus på bæredygtighed. Aktivt forvaltede produkter har generelt en højere pris sammenlignet med passivt forvaltede produkter, som ikke tilbyder de nævnte egenskaber. 

Når vi yder ikke-uafhængig rådgivning kan vi modtage formidlingsprovision fra vore partnere. Omkostninger og formidlingsprovision oplyses når du får personlig investeringsrådgivning.

Indgående information om produktet 
På investeringsforeninger, ETF’er, certifikater og strukturerede produkter stiller vi Central Investorinformation til rådighed. Central Investorinformation er et dokument, der giver et samlet overblik over blandt andet karakteristika ved produktet, risikoen og omkostningerne. Dokumentet gør det nemmere at sammenligne produkter og produkttyper. I forbindelse med køb vil du blive bedt om at bekræfte, at du har læst Central Investorinformation på produktet.

Du finder Central investorinformation i Nordea Investor på produktsiden for det enkelte værdipapir.

Rapportering for privatpersoner
Er du privatperson, skal du sikre dig, at dine oplysninger hos Nordea er opdaterede. For hver ordre vi udfører på dine vegne, er vi forpligtet til at sende en rapportering af ordren til relevante myndigheder med detaljer om ordren. For privatpersoner betyder det, at vi blandt andet skal have oplysninger om dit statsborgerskab og andre lignende informationer inden handler med værdipapirer kan gennemføres.
Klik her for at opdatere dine kundeoplysninger

Rapportering for virksomheder
Som virksomhed skal du anskaffe en såkaldt LEI-kode for at kunne handle med værdipapirer i EU. En LEI-kode er et internationalt identifikationsnummer, som alle virksomheder, foreninger og fonde skal bruge, når de handler med værdipapirer og derivater i EU. Hvis enkeltmandsvirksomheder handler derivater, skal de også have en LEI-kode. For handel med øvrige værdipapirer rapporteres handler under indehaverens personlige oplysninger - se ovenfor.
Læs mere om LEI-koder

Omkostninger og gebyrer
Du vil få mere detaljeret information om, hvad du betaler for dine investeringer og vores serviceydelser, end du gør i dag. En gang om året modtager du en oversigt i Netbank med en samlet opgørelse, der giver dig et fuldt overblik over de omkostninger, du har betalt til os.
Hvis du oplever at der bliver taget for meget i kurtage ved køb af Nordea produkter, kan du kontakte din rådgiver eller Nordea på telefon 7033 3333 eller via mail i din Netbank.

Provision modtaget af banken fra andre parter 
Vi kan fortsat modtage formidlingsprovision eller lignende betalinger fra andre parter for investeringsservices og lignende ydelser. Dog ikke for serviceydelser forbundet med porteføljeforvaltning. Den primære forudsætning for at vi modtager sådan provision er, at kvaliteten i vores serviceydelser øges, og at provisionen ikke giver anledning til interessekonflikter. Visse betalinger er undtaget i henhold til lovgivningen. 

Optagelse af samtaler og anden kommunikation 
Lovgivningen kræver, at vi registrerer alle telefonsamtaler der kan føre til eller fører til afgivelse af ordrer om køb/salg af værdipapirer. Det er i begge parters interesse, da indspillede samtaler senere kan bruges til at dokumentere, hvad der blev sagt i forbindelse med ordrens afgivelse.

Vigtige dokumenter

Nedenfor finder du en række vigtige og relevante dokumenter, som blandt andet depotbestemmelser med videre, som er gældende efter MiFID's ikrafttræden. Vi anbefaler, at du læser dokumenterne, inden du handler værdipapirer eller andre finansielle instrumenter. Desuden finder du en oversigt over de samarbejdspartnere, som Nordea modtager formidlingsprovision fra.

Formidlingsprovision og vederlag
Valutamarginaler

Samarbejdspartnere og provisionssatser

Samarbejdspartnere

Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan vi oplyse, at vi modtager formidlingsprovisioner og vederlag fra følgende samarbejdspartnere - se liste

Formidlingsprovision for investeringsforeninger

HerÅbner i nyt vindue kan du se formidlingsprovision på de investeringsforeningsbeviser, der kan handles via Nordea.

Valutamarginaler

Valutamarginalen ved værdipapirhandel fra den 1. december 2020 er 0,25% på alle valutaer.
Hvis kursen på SEK i valutamarkedet er 72,12, vil kursen for køb af SEK være 72,12 + 0,25% (0,18) = 72,30. Prisen for at købe 100 SEK vil derfor være 72,30 kr., hvoraf prisen for valutavekslingen udgør 0,18 kr.
Hvis kursen på EUR i valutamarkedet er 746,15. vil kursen for køb af EUR vil være 746,15 + 0,25% (1,87) = 748,02. Prisen for at købe 100 EUR vil derfor være 748,02 kr., hvoraf prisen for valutavekslingen udgør 1,87 kr.