Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

At være værge

Nordea bestyrer kapitaler, som tilhører børn og unge under 18 år og voksne, der er under værgemål. Vores administration sker på baggrund af bestemmelserne i Værgemålsloven og bekendtgørelse om værgemål.

Om at være værge

Om at være værge

Nordea tilbyder i samråd med dig som værge:

  • Professionel rådgivning om den bedst mulige investering
  • Rådgivning om frigivelse af kapital og andre dispositioner, som kræver Familieretshusets godkendelse
  • Mulighed for hel eller delvis fritagelse for aflæggelse af værgemålsregnskab

Nordea bestyrer kapitaler, som tilhører børn og unge under 18 år og voksne, der er under værgemål. Nordeas administration sker på baggrund af bestemmelserne i Værgemålsloven og Bekendtgørelse om værgemål.

Bestemmelserne fastsætter blandt andet de nærmere regler for:

  • Forvaltningen af kapitalen
  • Anbringelse og investering af kapitalen
  • Frigivelse af kapital
  • Værgens pligter - herunder aflæggelse af regnskab

Civilstyrelsen er øverste offentlige myndighed med hensyn til afgørelser om værgemål.

Fakta
Priser
Relevante links

Kontakt Nordea Forvaltning

Ring 55 47 43 98 Åbner i nyt vindue