Oprettelse af værgemål - Tilføjelse til eksisterende værgemål

Hvis du allerede er fast værge/professionel værge i Nordea Forvaltning, beder vi dig udfylde denne formular:

 

Nordea Forvaltning opkræver et årligt gebyr på p.t. 1.000 kr. Gebyret kan ændres med 3 måneders varsel.

Depotaftale sendes til underskrift, og efter modtagelse af underskrift overføres værdipapirerne til Nordea Forvaltning

 

Depotaftale sendes til underskrift, og efter modtagelse af underskrift kan der investeres

 

Efter modtagelse af R75 udarbejdes overførselsanmodning til underskrift

 

Afkastkonto oprettes som nem-konto og Betalingsserviceaftaler flyttes til afkastkontoen.