Tilføj og/eller fjern op til 5 administratorer

  • 1 Vælg antal administratorer, der skal tilføjes/slettes og oplysninger om virksomheden
  • 2 Tilføj op til 5 administratorer
  • 3 Afmeld op til 5 administratorer
  • 4 Bekræft oplysningerne og klik på send
  • 5 Tak!

Vælg antal administratorer, der skal tilføjes/slettes og oplysninger om virksomheden

               

          

Tilføj op til 5 administratorer

Ved tilføjelse af nye administratorer skal kunden og administrator(er) underskrive nye dokumenter / When adding new administrator(s) the customer and administrator(s) must sign new documents

* markerede felter skal udfyldes/Marked fields must be filled in

           

Ny administrator 1

Ny administrator 2

Ny administrator 3

Ny administrator 4

Ny administrator 5

Det er virksomhedens tegningsberettigede personer (jf. tegningsregler på virk.dk), som skal underskrive aftalerne og man skal benytte sit private NemID til at underskrive med.   
Vejledning til underskrivelse af aftaler i e-Boks vedhæftes aftalen som et bilag

 

Agreement numberAgreement number

Afmeld op til 5 administratorer

Bemærk, at det kun er administratoradgang, der afmeldes. Hvis personen, der ønskes afmeldt, også skal afmeldes som bruger, skal virksomhedens andre administratorer selv sørge for denne afmelding i Corporate Netbank Administration./Notice that it is only a administrator access, that will be deregistered. If the person in question is also to be deregistered as user, the company’s other administrator must perform this deregistration in Corporate Netbank Administration.

Når du har klikket Send, får du mulighed for at printe det indsendte./After you click Send you will have opportunity to print submitted