Tilføj og/eller fjern op til 5 administratorer

  • 1 Vælg antal administratorer, der skal tilføjes/slettes / Select number of administrators to be added/removed
  • 2 Information om administratorer / Information about administrators
  • 3 Bekræft oplysningerne og klik på send
  • 4 Tak!

Vælg antal administratorer, der skal tilføjes/slettes / Select number of administrators to be added/removed

Kontakt vores support på 70 33 65 00, hvis du får brug for hjælp til at udfylde formularen 

Contact our support on telephone No. +45 70 33 65 00 if you need help filling out the form

               

          

Information om administratorer / Information about administrators

Ved tilføjelse af administratorer skal virksomheden og administratorerne underskrive nye dokumenter / When adding administrator(s) the company and administrator(s) must sign new documents

* markerede felter skal udfyldes/Marked fields must be filled in

           

Ny administrator 1

Ny administrator 2

Ny administrator 3

Ny administrator 4

Ny administrator 5

Vælg underskriftsmetode til kontrakterne herunder:

Aftalerne skal underskrives både af de tegningsberettigede for moderselskabet og af de nye administratorer / Contracts should be signed both by those who are authorised to sign for the main company and by the new administrators

Digital underskrift giver korteste ekspeditionstid. Ved digital underskrift vil de som skal underskrive, modtage en sms og en mail om, at de har dokumenter til underskrift. De underskriver ved at åbne det link, som de hver især modtager på mail og skal signere med deres private NemId (Ved digital underskrift skal aftale ejeren være et dansk selskab med dansk CVR nr.)

Digital signing provides shortest processing time. By digital signature, those who have to sign for the company(ies) will receive an SMS and an email, that they have documents for signing. They sign by opening the link that they each have received in the email and must sign using their private NemId. (If digital signature the agreement owner must be a Danish company with Danish CVR No.)


Hvis der vælges manuel underskrift, sender vi dokumenterne på e-mail til virksomhedens rådgiver i Nordea / If manually signing is choosen, all documents will be sent by e-mail to the company advisor in Nordea.
 

Oplysninger om de personer, som skal tegne på vegne af virksomheden skal indtastes her. Ny(e) administratorer skal også underskrive og de oplysninger er allerede oplyst ovenfor) / Information about the people who will sign on behalf of the company must be entered here. (New administrator(s) should also sign and their needed information is already entered above)
Agreement numberAgreement number

     

Herunder skal indtastes oplysninger om administratore(r), der skal afmeldes / Below please enter the information about administrator(s) that should be removed

   

Bemærk, at det kun er administratoradgangen, der afmeldes. Hvis personen, der ønskes afmeldt, også skal afmeldes som bruger, skal virksomhedens andre administratorer selv sørge for denne afmelding i Corporate Netbank Administration / Please notice that it is only the administrator access, that will be removed. If the person in question is also to be deregistered as user, the company’s other administrator must perform this deregistration in Corporate Netbank Administration.

  

Kun til Nordea's brug / For Nordea's use only 

Når du har klikket Send, får du mulighed for at printe det indsendte./After you click Send you will have opportunity to print submitted