Tilføj filoverførsel - kontoudskrifter ver.2,3,4 FIK / Add file transfer – bank statement ver. 2,3,4 or FIK

Agreement numberAgreement number
Kun til Nordea's brug/For Nordea’s use only