Tilføj filoverførsel - kontoudskrifter ver.2,3,4 FIK / Add file transfer – bank statement ver. 2,3,4 or FIK

Agreement numberAgreement number
Kun til Nordea's brug/For Nordea’s use only
Politik om databehandling 
Hvis du ønsker at vide, hvordan vi håndterer personoplysninger i Nordea, kan du læse om Nordeas politik om databehandling her.