Afmeld en nuværende administrator / Remove current administrator

Agreement numberAgreement number

Administrator skal også afmeldes fra/Administrator must also be unsubscribed

Bemærk, at det kun er personens administratoradgang, der afmeldes. Hvis personen, der ønskes afmeldt, også skal afmeldes som bruger, skal virksomhedens andre administratorer selv sørge for denne afmelding i Corporate Netbank Administration./Notice that it is only a person’s administrator access, which is to be cancelled. If the person in question is also to be cancelled as user, the company’s other administrator can perform this cancellation in Corporate Netbank Administartion.

Administrator skal også afmeldes fra/Administrator must also be unsubscribed

Bemærk, at det kun er personens administratoradgang, der afmeldes. Hvis personen, der ønskes afmeldt, også skal afmeldes som bruger, skal virksomhedens andre administratorer selv sørge for denne afmelding i Corporate Netbank Administration./Notice that it is only a person’s administrator access, which is to be cancelled. If the person in question is also to be cancelled as user, the company’s other administrator can perform this cancellation in Corporate Netbank Administartion.

Administrator skal også afmeldes fra/Administrator must also be unsubscribed

Bemærk, at det kun er personens administratoradgang, der afmeldes. Hvis personen, der ønskes afmeldt, også skal afmeldes som bruger, skal virksomhedens andre administratorer selv sørge for denne afmelding i Corporate Netbank Administration./Notice that it is only a person’s administrator access, which is to be cancelled. If the person in question is also to be cancelled as user, the company’s other administrator can perform this cancellation in Corporate Netbank Administartion.

Administrator skal også afmeldes fra/Administrator must also be unsubscribed

Bemærk, at det kun er personens administratoradgang, der afmeldes. Hvis personen, der ønskes afmeldt, også skal afmeldes som bruger, skal virksomhedens andre administratorer selv sørge for denne afmelding i Corporate Netbank Administration./Notice that it is only a person’s administrator access, which is to be cancelled. If the person in question is also to be cancelled as user, the company’s other administrator can perform this cancellation in Corporate Netbank Administartion.

Kun til Nordea's brug/Only for Nordea’s use
Politik om databehandling 
Hvis du ønsker at vide, hvordan vi håndterer personoplysninger i Nordea, kan du læse om Nordeas politik om databehandling her.