Tilføj en ny tilknyttet virksomhed/Connect a new connected party

Kontakt vores support på 70 33 65 00, hvis du får brug for hjælp til at udfylde formularen/
Contact our support on telephone No. +45 70 33 65 00 if you need help filling out the form

 

Agreement numberAgreement number
Du kan kun tilføje konti i Nordea i Danmark til Corporate Access. Hvis du har brug for at tilføje udenlandske konti, skal du tage fat i din sædvanlige kontakt person i Nordea / You can only add accounts in Nordea in Denmark to Corporate Access. If You need to add foreign accounts, please contact your advisor in Nordea
  
Du kan kun tilføje konti i Nordea i Danmark til Corporate Access. Hvis du har brug for at tilføje udenlandske konti, skal du tage fat i din sædvanlige kontakt person i Nordea / You can only add accounts in Nordea in Denmark to Corporate Access. If You need to add foreign accounts, please contact your advisor in Nordea
  
Virksomhed 2 der skal tilføjes til aftalen / Company 2 that should be added to the agreement
Du kan kun tilføje konti i Nordea i Danmark til Corporate Access. Hvis du har brug for at tilføje udenlandske konti, skal du tage fat i din sædvanlige kontakt person i Nordea / You can only add accounts in Nordea in Denmark to Corporate Access. If You need to add foreign accounts, please contact your advisor in Nordea
    

   

Du kan kun tilføje konti i Nordea i Danmark til Corporate Access. Hvis du har brug for at tilføje udenlandske konti, skal du tage fat i din sædvanlige kontakt person i Nordea / You can only add accounts in Nordea in Denmark to Corporate Access. If You need to add foreign accounts, please contact your advisor in Nordea
    

   

Vælg underskriftsmetode til kontrakterne: / Select signing method for the contracts:

Kontrakterne skal underskrives af de tegningsberettigede for både moderselskabet og det nye tilknyttede selskab / Contracts must be signed by those who are authorized to bind - both for the maincompany and the connected part

Digital underskrift giver korteste ekspeditionstid. Ved digital underskrift vil de, som skal tegne for virksomheden(erne), modtage en sms og en mail om, at de har dokumenter til underskrift. De underskriver ved at åbne det link, som de hver især modtager på mail og skal signere med deres private NemId / Digital signing provides shortest processing time. By digital signature, those who have to sign for the company(ies) will receive an SMS and an email, that they have documents for signing. They sign by opening the link that they each have received in the email and must sign using their private NemId.


Hvis der vælges manuel underskrift, sender vi dokumenterne på email til virksomhedens(ernes) rådgiver i Nordea / If manually signing is choosen, all documents will be sent by email to the company(ies) advisor in Nordea

Kun til Nordea's brug/Only for Nordea’s use

Når du har klikket Send, får du mulighed for at printe det indsendte./After you click Send you will have opportunity to print submitted

Politik om databehandling 
Hvis du ønsker at vide, hvordan vi håndterer personoplysninger i Nordea, kan du læse om Nordeas politik om databehandling her.