Tilføj en ny tilknyttet virksomhed/Connect a new connected party

Vi har mulighed for at sende aftalen til digital underskrift. Det er virksomhedens tegningsberettigede personer (jf. tegningsregler på virk.dk), som skal underskrive aftalerne og man skal benytte sit private NemID til at underskrive med.  
Vejledning til underskrivelse af aftaler i e-Boks vedhæftes aftalen som et bilag. Vi anbefaler kraftigt, at I læser vejledningen, før I starter underskrift processen. 
 

We have the possibility to forward the agreement for digital signing. It has to be the officially authorized persons with powers to bind according to Virk.dk who sign the agreements, and the signatories should use their private NemID to sign.  
Guidance document for how to sign agreements within e-Boks will be attached to the agreement as appendix. We strongly recommend you to read this prior to starting the signing process.

 

Agreement numberAgreement number
Kun til Nordea's brug/Only for Nordea’s use
Politik om databehandling 
Hvis du ønsker at vide, hvordan vi håndterer personoplysninger i Nordea, kan du læse om Nordeas politik om databehandling her.