Tilføj en ny tilknyttet virksomhed/Connect a new connected party

Agreement numberAgreement number

Konti i Nordea Danmark / Accounts in Denmark

Konti i udlandet / Foreign accounts

Du kan kun tilføje konti i Nordea i Danmark til Corporate Access. Hvis du har brug for at tilføje udenlandske konti, skal du tage fat i din sædvanlige kontakt person i Nordea / You can only add accounts in Nordea in Denmark to Corporate Access. If You need to add foreign accounts, please contact your advisor in Nordea
  
Du kan kun tilføje konti i Nordea i Danmark til Corporate Access. Hvis du har brug for at tilføje udenlandske konti, skal du tage fat i din sædvanlige kontakt person i Nordea / You can only add accounts in Nordea in Denmark to Corporate Access. If You need to add foreign accounts, please contact your advisor in Nordea
    

   

Vælg underskriftsmetode til kontrakterne herunder:

Aftalerne skal underskrives af de tegningsberettigede for både moderselskabet og det nye tilknyttede selskab.

Digital underskrift giver korteste ekspeditionstid. Ved digital underskrift vil de, som skal tegne for virksomheden(erne), modtage en sms og en mail om, at de har dokumenter til underskrift. De underskriver ved at åbne det link, som de hver især modtager på mail og skal signere med deres private NemId / Digital signing provides shortest processing time. By digital signature, those who have to sign for the company(ies) will receive an SMS and an email, that they have documents for signing. They sign by opening the link that they each have received in the email and must sign using their private NemId.


Hvis der vælges manuel underskrift, sender vi dokumenterne på email til virksomhedens(ernes) rådgiver i Nordea / If manually signing is choosen, all documents will be sent by email to the company(ies) advisor in Nordea

Kun til Nordea's brug/Only for Nordea’s use
Politik om databehandling 
Hvis du ønsker at vide, hvordan vi håndterer personoplysninger i Nordea, kan du læse om Nordeas politik om databehandling her.