Bestil adgang til ny administrator eller Ændre Administrator rettigheder/ Order access to new administrator or Change Administrator rights

Agreement numberAgreement number

Vælg underskriftsmetode til kontrakterne herunder:

Aftalerne skal underskrives af de tegningsberettigede for moderselskabet og den nye adminstrator / Contracts should be signed by those who are authorised to sign for the main company and by the new administrator

Digital underskrift giver korteste ekspeditionstid. Ved digital underskrift vil de, som skal tegne for virksomheden(erne), modtage en sms og en mail om, at de har dokumenter til underskrift. De underskriver ved at åbne det link, som de hver især modtager på mail og skal signere med deres private NemId / Digital signing provides shortest processing time. By digital signature, those who have to sign for the company(ies) will receive an SMS and an email, that they have documents for signing. They sign by opening the link that they each have received in the email and must sign using their private NemId.


Hvis der vælges manuel underskrift, sender vi dokumenterne på email til virksomhedens(ernes) rådgiver i Nordea / If manually signing is choosen, all documents will be sent by email to the company(ies) advisor in Nordea

Agreement numberAgreement number
Kun til Nordea's brug/Only for Nordea’s use
Politik om databehandling 
Hvis du ønsker at vide, hvordan vi håndterer personoplysninger i Nordea, kan du læse om Nordeas politik om databehandling her.