Bestil adgang til ny administrator eller Ændre Administrator rettigheder/ Order access to new administrator or Change Administrator rights

Agreement numberAgreement number

*Ansat hos aftaleejer/Employed with agreement owner

*Er administrator bruger i forvejen/Is administrator already an User?

*Administratorrettigheder/ Administrator rights

*Ret til at oprette/ændre og godkende brugere/Authorised to create/change and approve users

*Hvilket sprog skal dokumenterne være på/Which language should the documents be in

Kun til Nordea's brug/Only for Nordea’s use