Sådan lægger du budget for din virksomhed

Det er pengene, der driver værket – og din virksomhed – og hvis pengestrømmen pludselig tørrer ud, er det også slut med væksten i virksomheden. Og selvom det måske kun er dig i firmaet, og et budget ikke virker særlig nødvendig, er det stadig en rigtig god idé at have et. Det vil hjælpe dig med at bevare fokus og gøre det meget nemmere, når du henvender dig til en bank eller en investor. Derfor anbefaler vi, at du sætter dig til tasterne og udarbejder dit budget.

Tommelfingerregler for budgetter

  1. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, skal du medregne din privatøkonomi. 
  2. Sørg for at fordoble beløbet til uforudsete udgifter, så du er forberedt på eventuelle overraskelser.
  3. Halvér din forventede indtjening de første seks måneder – det er bedre at blive positivt overrasket
  4. Hvis du har udgifter til inventar, lagerbeholdning, sikkerhed eller materialer, skal de medregnes i budgettet.
  5. Udgifter til vand, varme og elektricitet skal også medregnes.
  6. Hvis du har udgifter til transport, emballage eller distribution i forbindelse med virksomheden, skal det medregnes.
  7. Du bør bede en revisor om at gennemgå detaljerne i og resultatet af dit budget, hvis du er i tvivl om noget.

Læg dit månedlige budget og årsbudget

Du kan gøre det nemmere for dig selv ved at bruge vores skabelon, når du lægger dit budget. Du kan tilføje ekstra indtægter og udgifter til skabelonen, hvis det er relevant for din virksomhed. Hvad netop dit budget skal indeholde, afhænger altid af typen og størrelsen af din virksomhed. Dit budgetark er et godt værktøj til at holde styr på og følge indtjeningen og udgifterne i firmaet. Husk at opdatere det, hvis din økonomiske situation ændrer sig. Skabelonen består af tre forskellige budgetter:

Månedligt budget

Det er her, du opdeler din omsætning og dine udgifter på månedsbasis. Ved at trække hver måneds udgifter fra hver måneds omsætning får du firmaets overskud hver måned, så du ved, hvor meget du kan trække ud som løn til dig selv. Hvis du kun er lige ved at starte firmaet op, har du ingen historisk omsætning at sammenligne med. I så fald må du nøjes med at give dit bedste bud på, hvor stor omsætning du kan forvente. Du skal også huske at medtage alle udgifter – både faste driftsomkostninger (såsom husleje, forsikring, lønninger osv.) og variable omkostninger, som hænger direkte sammen med omsætningens størrelse (fx materialer, emballage, forsendelse osv.). Ved at kigge budgettet igennem med jævne mellemrum kan du se, om din virksomhed er på rette vej.

Årsbudget

De faktiske udgifter (faste og variable) og omsætningen fra et helt års drift. Lav en prognose for det kommende år ud fra sidste års budget/regnskab. Årsbudgettet giver det samlede overblik over dit firma med alt fra omsætning til udgifter, og det er også dette budget, din erhvervsrådgiver i banken vil koncentrere sig om, når han/hun skal hjælpe dig med din virksomhed.

Balancen

Balancen giver et overblik over din virksomheds aktiver, egenkapital og passiver på et bestemt tidspunkt. Det viser investorer, hvor meget din virksomhed hhv. ejer og skylder, og hvor meget eventuelle aktionærer har investeret. Aktiver er ting af målelig værdi, egenkapital indbefatter aktiekapital og overført overskud, og passiver er det, din virksomhed skylder væk, fx skat og moms, gæld og løn. Husk, at aktiverne altid skal svare til egenkapital plus passiver.

Er du interesseret i at vide mere om driftsfinansiering?

Få gode råd og konkrete værktøjer til håndtering af sæsonudsving.

Læs mere om factoring og kassekredit