Nova Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue
Landscape image in the big city

Markedsresearch

Undersøg mulighederne og potentialet for din virksomhed. God markedsresearch vil ultimativt give dig et krystalklart billede af, hvordan du laver forretning i et uudforsket territorie. Eller hvorfor du skal lade være.

Markedsresearch er nøglen, der åbner døren til et nyt marked

Gør brug af Nordea Trade Portal, hvis du vil have styr på disse områder:

  • Identificer de reelle markedsdrivere 
  • Overhold de lokale love og regler
  • Brug dit netværk, og vær til stede i det nye marked

Hårde fakta er ikke nok

Kom bag om tal og fakta, og identificer de reelle drivkræfter i markedet.

Dit første skridt ind på markedet vil være sikrere, hvis du bruger begge ben i din markedsresearch:

Hårde fakta såsom demografi, markedsdata, jura og lokale regler

Markedsfornemmelse såsom (forretnings)kultur, forbrugerforståelse i øjenhøjde samt kortlægning af konkurrenter

Dit primære værktøj til at finde og indsamle markedsinformation er sandsynligvis Internettet. Derfor bliver den svære del af denne proces at holde dit hoved oven vande i det hav af data og information, du støder på.

Demografi udgør din basisviden, men er vital for dit overblik over volumen og målgrupper. Samtidig får du en ide om, hvor du skal gå et spadestik dybere for mere kvalificerede kundeanalyser.

Herudover skal du søge i den enorme mængde af markedsdata, som giver dig indsigt i lande, partnere, leverandører og forbrugere. Du skal bruge nøjagtige tal for økonomi, forbrug, markedsandele og købekraft.

Love og regler

Et væsentligt aspekt, når du vil træde ind på et nyt marked, er jura og lokale regler.

Hvis din forretning eller dit produkt ikke overholder love og regler, risikerer du, at din entre på markedet vil koste dig en formue - eller i værste fald bliver din forretning lukket ned, inden du overhovedet er startet op.

For eksempel skal du undersøge, om der gælder restriktioner inden for dit forretningsområde eller i forhold til dit produkt, samt hvordan lokale skatte- og momsregler kan påvirke din prisstrategi. Hvis du opretter datterselskaber, er jura og lokale regler afgørende for, hvordan du organiserer din virksomhed.

Indhent dine informationer fra pålidelige kilder og rådgivere. Få fat i eksperter for at få eksakt viden og indsigt.

Vær til stede

Jo mere følelse og fornemmelse du beriger dine indsamlede tal og fakta med, des mere succesfuld vil din ekspansion til et nyt marked være.

Din søgemaskine vil ikke give dig alle de svar, du har brug for. Du har også behov for kvalitativ research.

De offentlige myndigheder og dit professionelle netværk vil få dig langt. Men det at være til stede og opsøge relevante spillere inden for dit forretningsområde vil bringe dig endnu længere.

Uanset om du eksporterer, importerer eller etablerer dig lokalt, skal du sikre dig, at du dækker alle aspekter af en markedsekspansion lige fra kundebehov, -udfordringer og -adfærd til, hvordan dine konkurrenter er repræsenteret i markedet. Samt aspekter inden for virksomhedskultur såsom, hvordan man styrer en forhandling i mål samt etikette.

Du skal sandsynligvis samarbejde med lokale leverandører - fx til logistik og transport, markedsføring, indkøb og/eller råvarer. Din markedsresearch vil hjælpe dig med at etablere den rigtige balance mellem tillid og håndfaste garantier forud for jeres samarbejde.

Hvis du skal have lokale butikker, lagre eller produktionsanlæg, bør du overveje, om det er mere rentabelt at bruge en lokal partner frem for at investere i dine egne faciliteter.

Nyttige ressourcer som baner vejen til nye markeder

Vi har lanceret The Nordea Trade Portal og The Nordea Trade Club for at hjælpe dig med at udforske nye markeder.

The Nordea Trade Portal vil være din vitale informationskilde til at udvide og opretholde din internationale forretning. The Nordea Trade Club er et globalt forretningsnetværk, som vil hjælpe dig med at komme nærmere nye forretningsmuligheder.