Nordeas noteringskurser

Kurserne er vejledende og uden forbindende. Med mindre andet er aftalt, er kurserne som hovedregel gældende ved kunders køb henholdsvis salg af valuta via Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige. Nordeas noteringskurser fastsættes med udgangspunkt i ECB’s noteringskurser. Se også Vilkår for betalingskonti.