Formal business meeting with two persons

Factoring

Spar ressourcer på administrativt arbejde og undgå at binde likviditet

Hvad er factoring?

Factoring er at få et eksternt firma til at indkræve betalinger fra kunder. Factoring giver typisk virksomheden højere likviditet og mindre administration.

Syntes du, at det kan være besværligt, omfattende og tidskrævende at indkassere fordringer - og afsætter du mange ressourcer til at klare opgaverne - så er debitorstyring lige noget for dig.

Ved at lade os styre dit debitorbogholderi har du mulighed for at frigive dine bundne ressourcer. Vi sørger for at holde dig løbende orienteret om udviklingen i debitormassen. Det eneste, du skal gøre, er at sende en faktura til kunden og en kopi til os - gerne elektronisk. 

Factoring løsninger:

Debitorstyring


 • Daglig bogføring og afregning.
 • Udsendelse af kontoudtog.
 • Udsendelse af rykkerskrivelser.
 • Indkassering af betalinger.
 • Opkrævning af morarenter.
 • Forberedelse af inkassosager.
 • Rykkerprocedurer og -rutiner foregår på dine betingelser.

Debitorfinansiering


Har din virksomhed debitorer i udlandet, tilbyder vi - via vores samarbejdspartnere i udlandet - at håndtere debitorerne lokalt. Debitorerne indbetaler til et lokalt factoringselskab og bliver kontaktet på deres eget sprog. Det er både lettere for dig og for dem.

Lad finansieringen ske i takt med, at salget finder sted

Mange forhold har indflydelse på en virksomheds likviditet - eksempelvis salg på kredit. Lad os finansiere dine udestående fordringer, som er et af dine bedste aktiver. Det giver dig øget likviditet og større handlefrihed.

Vælger du debitorfinansiering, kan finansieringen ske i takt med, at salget finder sted.
Når vi modtager en kopi af din faktura, får du straks op til 80% af fakturaens beløb inkl. moms. Restbeløbet bliver udbetalt, når debitor har indbetalt til os.

Dine fordele:

 • Daglig finansiering af fakturaer.
 • Kreditsalg ændres til kontantsalg.
 • Økonomisk handlefrihed.
 • Øget likviditet.
 • Supplement til din kassekredit

Kreditrisikodækning

Vil du have sikkerhed for dine penge, kan du - før du handler - lave en aftale om kreditrisikodækning. Det betyder, at vi yder dækning på alle godkendte debitorer, hvilket giver dig tryghed i samhandel med såvel nye som gamle kunder. 


Kreditrisikodækning indgås på både danske og udenlandske debitorer. Alle dine debitorer sikres af os. Er debitorerne udenlandske, sker sikringen via vores samarbejdspartner i debitors hjemland. Dette kan vi tilbyde i kraft af vores medlemskab af International Factors Group.
Dine fordele:

 • Op til 100% dækning på godkendte debitorer 
 • Pålidelig kreditvurdering af kunderne
 • Evt. inkassosager betales af os uden omkostninger for dig 
 • Tryghed i samhandel med dine kunder

Eksportfactoring

Giv dine debitorer en lokal samarbejdspartner

Har du eksportsalg, kan det være vanskeligt at kontakte debitor for rettidig betaling. Med en aftale om eksportfactoring får dine debitorer mulighed for at indbetale dine fakturaer lokalt.

Al kontakt til dine debitorer, fx vedrørende rykning af forfaldne fakturaer, sker af en lokal samarbejdspartner på debitors sprog. Vores erfaringer er, at betalingsvilligheden er større, hvis kreditor er lokal og kender det enkelte lands betalingsmønstre.

Dine fordele:

 • Dine debitorer får en lokal samarbejdspartner
 • Korrespondance og debitoropfølgning sker på debitors eget sprog
 • Du orienteres løbende om udviklingen i debitormassen
 • Modtagne betalinger afregnes dagligt

 

Vi er medlem af International Factors Group - IFG, som består af en gruppe factoringselskaber, der er repræsenteret i 40 lande. Alle medlemmerne er selskaber, der er ejet af store velrenommerede finansielle koncerner.

Du kan vælge at kombinere vores løsninger og fx kun have eksportfactoring på udvalgte lande - alt afhængig af hvilke markeder, du har eksportsalg til, og hvor du ser fordel i at sikre dine betalinger.

Kontakt os om factoring

Udfyld formularen og bliv ringet op inden for 2 hverdage

Udfyld formularen