AutoFX IQ

Det kan være nyttigt at visualisere historiske valutadata, når du laver analyser og prognoser for din virksomheds valutastrømme. Nordeas AutoFX IQ er en rådgivningsløsning, der skaber gennemsigtighed og giver konkrete anbefalinger, som du kan bruge til at udforme en effektiv valutastrategi.

Analyser og prognoser giver bedre beslutninger i styringen af dine valutastrømme

AutoFX IQ er Nordeas nye rådgivningsløsning, der gør det nemt at overvåge og visualisere dine valutastrømme samt din virksomheds handels- og afdækningspolitikker. AutoFX IQ kan hente og præsentere udvalgte historiske og fremtidige valutastrømme til brug for analyser og prognoser. Med disse data kan du træffe bedre beslutninger, når du vurderer og fastlægger handelsplaner og strategier.  

Hvordan virker AutoFX IQ?

AutoFX IQ er en webgrænseflade til at analysere og visualisere din virksomheds handelspolitik på grundlag af data for både historiske og forventede valutastrømme. Det er også muligt at visualisere de forventede konsekvenser af de valgte valutahandelsstrategier. 

AutoFX IQ-grænsefladen kan hente historiske pengestrømme pr. betaling, konto, valuta eller pr. modpart. Løsningen kan skelne mellem valutastrømme, pengestrømme fra driften, rentebetalinger og andre pengestrømme. 

AutoFX IQ har også et dashboard, som kan bruges til at lave prognoser og præsentere fremtidige pengestrømme visuelt. Data omfatter bl.a. brutto- og nettobeløb, nettingmuligheder og opnåede nettingprocenter samt afdækningshorisont og afdækningsprocent. Med visualiseringerne kan du vurdere vækstrater, sæsonudsving, operationel usikkerhed og valutarisiko pr. valuta.  

Visualiseringen i AutoFX IQ gør det nemt at analysere og overvåge, hvordan den valgte handels- eller afdækningspolitik påvirker virksomhedens valutahandel. Og du kan planlægge og tilpasse din virksomheds politik for valutahandel ud fra historiske data og prognoser. 

Få adgang til AutoFX IQ ved at kontakte dine AutoFX-specialister i Nordea. 

Fordele ved AutoFX IQ
Målgruppe

Få mere at vide om, hvordan du med AutoFX IQ kan udvikle bedre strategier for din valutahandel baseret på data.