Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Key Information Document (KID)

Hvad er dokument med central investorinformation ifølge PRIIP?

Forordningen om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er) er en forordning fra Europa-Parlamentet, som træder i kraft 1. januar 2018. Forordningen kræver, at alle producenter og distributører af disse produkter udarbejder et dokument med central information (CI-dokument) til detailinvestorer for at styrke investorbeskyttelsen og understøtte deres investeringsbeslutninger og udvælgelsesproces. 

CI-dokumenter har til formål at hjælpe investorer med at forstå, hvordan et investeringsprodukt fungerer, og at gøre det muligt at sammenligne et produkt med andre tilsvarende investeringsprodukter.  CI-dokumenter udstedt eller udarbejdet af Nordea Bank AB (publ) er tilgængelige nedenfor for valuta- og rentederivater. CI-dokumenter for strukturerede produkter samt warranter og certifikater er tilgængelige på den relevante produkthjemmeside for hvert produkt. 

Valutaderivater

 1. Valutaterminsforretning 3MÅbner i nyt vindue
 2. Valutaterminsforretning 1YÅbner i nyt vindue
 3. FX Swap 3MÅbner i nyt vindue
 4. FX Swap 1YÅbner i nyt vindue
 5. Valutaterminsforretning med tidsoption 3MÅbner i nyt vindue
 6. Valutaterminsforretning med tidsoption 1YÅbner i nyt vindue
 7. Non-Deliverable FX Forward (NDF) 3MÅbner i nyt vindue
 8. Non-Deliverable FX Forward (NDF) 1YÅbner i nyt vindue
 9. FX Average Rate Forward 3MÅbner i nyt vindue
 10. FX Average Rate Forward 1YÅbner i nyt vindue
 11. Participating forward 3MÅbner i nyt vindue
 12. Participating forward 1YÅbner i nyt vindue
 13. Købt FX Average Rate Option 3MÅbner i nyt vindue
 14. Købt FX Average Rate Option 1YÅbner i nyt vindue
 15. FX Risk reversal 3MÅbner i nyt vindue
 16. FX Risk reversal 1YÅbner i nyt vindue
 17. FX Seagull 3MÅbner i nyt vindue
 18. FX Seagull 1YÅbner i nyt vindue
 19. FX Forward Extra 3MÅbner i nyt vindue
 20. FX Forward Extra 1YÅbner i nyt vindue
 21. FX Reverse Forward Extra 3MÅbner i nyt vindue
 22. FX Reverse Forward Extra 1YÅbner i nyt vindue
 23. FX Accumulator 3MÅbner i nyt vindue
 24. FX Accumulator 1YÅbner i nyt vindue
 25. FX Booster 3MÅbner i nyt vindue
 26. FX Booster 1YÅbner i nyt vindue
 27. FX Synthetic Forward 3MÅbner i nyt vindue
 28. FX Synthetic Forward 1YÅbner i nyt vindue
 29. FX Floorward 3MÅbner i nyt vindue
 30. FX Floorward 1YÅbner i nyt vindue
 31. Købt valutaoption (europæisk) 3MÅbner i nyt vindue
 32. Købt valutaoption (europæisk) 1YÅbner i nyt vindue
 33. Købt FX Single Barrier Knock-in Option 3MÅbner i nyt vindue
 34. Købt FX Single Barrier Knock-in Option 1YÅbner i nyt vindue
 35. Købt FX Single Barrier Knock-out Option 3MÅbner i nyt vindue
 36. Købt FX Single Barrier Knock-out Option 1YÅbner i nyt vindue
 37. FX Target Redemption Forward (TARF) 1YÅbner i nyt vindue

Om PRIIP’er

Forordningen om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er) har til formål at øge beskyttelsen af detailinvestorer ved at:

 • Give basisinformation om produktet før handlens indgåelse i form af CI-dokumenter. CI-dokumenter indeholder central information om det investeringsprodukt, du overvejer at investere i. Det er ikke markedsføringsmateriale. Dokumentet indeholder information om det pågældende investeringsprodukt, forbundne risici, omkostninger og mulige afkast og tab. 
 • Forbedre kvaliteten og sammenligneligheden af information om væsentlige karakteristika ved investerings- og risikoreducerende produkter (især hvad angår risiko, muligt afkast og omkostninger). Muligheden for en bedre sammenligning af investeringsprodukter bidrager til at øge din beskyttelse som investor og gøre valget af produkt nemmere. 
 • Forordningen kræver også, at investeringsprodukter skal forklares i et klart og forståeligt sprog, så en potentiel investor lettere kan sammenligne produkter.

Omfang af PRIIP-forordningen 

PRIIP-forordningen omhandler og dækker meget af det samme som MiFID II-direktivet, men den væsentligste forskel er, at PRIIP-forordningen specifikt retter sig mod detailinvestorer (dvs. kunder klassificeret som ikke-professionelle kunder (detailkunder) i henhold til MiFID II). Endvidere gælder forordningen kun produkter, der falder ind under benævnelsen PRIIP’er.  

Et PRIIP defineres som en investering, hvor det beløb, der skal tilbagebetales til detailinvestoren, er genstand for udsving på grund af eksponering mod referenceværdier eller mod udviklingen i et eller flere aktiver, som detailinvestoren ikke direkte har købt. Nogle af nedenstående investeringsprodukter og risikoreducerende produkter er således dækket af forordningen:

 • Strukturerede produkter
 • Warranter og certifikater
 • Derivater
 • Investeringsforeninger, UCITS (udskudt til 31. december 2019)
 • Alternative investeringsfonde (AIF’er) udbudt til detailinvestorer 
 • Forsikringsbaserede investeringsprodukter. 

I henhold til forordningen er producenter/udstedere af produkterne forpligtet til at udarbejde et dokument med central investorinformation (CI-dokument) for hvert produkt, der er dækket af forordningen. Et CI-dokument skal foreligge på investors lokalsprog og offentliggøres på selskabets hjemmeside, inden produktet udbydes til detailinvestorer. Enhver distributør eller finansiel formidler, som sælger eller yder rådgivning om PRIIP’er til detailinvestorer eller modtager købsordrer på PRIIP’er fra detailinvestorer, skal udlevere et CI-dokument til disse investorer.