Refinansiering af lån

Dette bør du overveje

Ud fra det nuværende lave renteniveau anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til fast rente eller flere år i mellem refinansieringerne, så du kan være sikker på at have en lav rente i mange år. 

Før du beslutter dig for at skifte lån, bør du forholde dig til, hvordan du mener, renten vil udvikle sig på både kort og lang sigt. Læs Nordeas renteforventninger. 

Er du i tvivl om, hvilket lån der passer til dig, kan du få hjælp i vores Låneguide.Åbner i nyt vindue

Har du et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering
Hvis du har et Rentetilpasningslån med 1-årig refinansiering, anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente .
På et lån med 1-årig refinansiering er bidragssatsen højere end på vores øvrige lånetyper. Hvis du vil beholde dit lån med variabel rente, anbefaler vi, at du overvejer  Rentetilpasningslån  med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne, Cibor 6 eller Kort Rente. På et  Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne, kender du din rente for en længere periode og sparer penge på det, en refinansiering koster, kaldet kursskæring.  

Har du et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 årig refinansiering 
Hvis du har et Rentetilpasningslån med 2 eller 4 år mellem refinansieringerne, anbefaler vi, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente eller til et  Rentetilpasningslån med 3 eller 5 år mellem refinansieringerne. Der er ikke udstedt ret mange Rentetilpasningslån med 2 og 4 år mellem refinansieringerne, hvilket kan det medføre højere rente ved refinansiering, og lånet kan blive dyrt at indfri på andre tidspunkter end ved refinansiering.  

Har du et Rentetilpasningslån med 3 eller 5 årig refinansiering 
Vi anbefaler, at du overvejer at lægge dit lån om til et obligationslån med fast rente . Hvis du stadig ønsker variabel rente, anbefaler vi, at du beholder dit lån.

Cibor6 og Kort Rente
I de år hvor lånet skal refinansieres kan lånet opsiges til indfrielse til kurs 100 med 2 måneders varsel før refinansiering.

Læs mere om Cibor6 og Kort Rente 

Afdragsfrihed 
Hvis du ikke afdrager på dit Rentetilpasningslån i dag, bør du overveje, om det er ved at være tid til at begynde at betale af på dit lån. For når renten er lav, kan du bruge rentebesparelsen - og dermed den lavere månedlige betaling - på at starte med at betale af på dit lån. 

Du kan starte afvikling på dit afdragsfrie Rentetilpasningslån uden at lægge dit lån om.

Hvis du har Rentetilpasningslån, hvor afdragsfriheden udløber, begynder afviklingen samtidig med refinansiering af lånet. Det sker automatisk, og det betyder, at du skal betale mere, end du har været vant til. 

Ønsker du at få eller forlænge din afdragsfrihed, skal du kontakte os, så vi kan tale om dine muligheder. 

Har du et lån i euro
Hvis du ikke har indtægt i euro, anbefaler vi, at du lægger dit lån om til danske kroner på grund af valutarisikoen. 

Ønsker du at beholde dit nuværende lån 
Hvis du ikke vil ændre dit lån, skal du ikke foretage dig noget, da lånet automatisk refinansieres.

Rentesikring
Du kan allerede nu og frem til fristens udløb sikre renten på dit rentetilpasningslån for den kommende periode, hvis du ønsker at kende renten.  

Frister og kontakt for refinansiering

Refinansiering 1. april 2019
 • Omlæg og låne mere
 • Få eller ændre på afdragsfrihed
Senest 11. januar 2019 
 • Skift periode mellem refinansieringerne
 • Omlæg uden at låne mere
 • Rentesikre
Senest 30. januar 2019

Kontakt os
 • Chat med os eller ring på 70 33 44 45, hvor du træffer os hele ugen mellem kl. 8-20, og lad os tale om dine muligheder. 
 • Kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere, find nærmeste ErhvervsfilialÅbner i nyt vindue.

Regulering af finansieringsrisiko

Folketinget har vedtaget lovgivning, der skal minimere den risiko, der er forbundet med refinansiering af realkreditlån. Loven trådte i kraft 1. april 2014 for F1 og S1 lån og 1. januar 2015 for øvrige lån med refinansiering (fx F2-F10 og Kort Rente).

Loven i hovedtræk: 

 • Loven regulerer den situation, hvor en refinansiering ikke kan gennemføres som planlagt, fordi der ikke er købere til obligationerne. 
 • Loven indfører mulighed for at forlænge løbetiden på de gamle obligationer med 1 år ad gangen, hvis der ved refinansiering ikke er købere til de nye obligationer. 
 • For lån med refinansiering hvert 2. år eller hyppigere indføres desuden tvungen løbetidsforlængelse på 1 år, hvis renten stiger med mere en 5 pct.point i forbindelse med lånets refinansiering. 
 • Ved tvungen løbetidsforlængelse fastsættes renten på obligationen ud fra renten det tidligere  års effektive rentesats tillagt 5 pct.point.

Med loven flyttes en større del af refinansieringsrisikoen væk fra realkreditinstitutter og låntagere og over på obligationsinvestorerne, og det forventes derfor, at lånetagers rente fremadrettet bliver lidt højere. I tilfælde, hvor løbetiden på de gamle obligationer forlænges med 1 år, har det konsekvens for lånene, og kan i øvrigt betyde, at aftalt frekvens- eller profilskifte ikke kan gennemføres.
Loven ændrer ikke ved, at vi fortsat anbefaler, at du overvejer at skifte til fast rente eller sikrer din rente i mere end 1 år.

Nordea renteforventninger

Det viste er Nordeas renteforventninger, og forventningerne kan være forskellige fra markedets renteforventninger

Se Nordeas forventninger til renten

Nordea Kredit

Nordea Kredit er et realkreditinstitut, der gennem Nordea tilbyder dig realkreditlån til at omlægge lån, belåne din friværdi, købe, bygge eller forbedre din ejendom

Læs om Nordea Kredit