Valutalån

Har din virksomhed regelmæssige indbetalinger i fremmed valuta, kan et valutalån i samme valuta være med til at minimere kursrisici og derved indgå som et led i virksomhedens valutastyring.

Hvad er et valutalån?

Et valutalån er et lån der optages i en fremmed valuta. Hvilken valuta afhænger af virksomhedens behov og likviditetsflow.

Vi yder valutalån med enten fast eller variabel rente.

Har din virksomhed indtægter og lån i samme valuta, opnår virksomheden en økonomisk fordelagtig valutakurssikring.

Kontakt os og hør nærmere om valutalån.

Fakta

  • Vi yder valutalån enten med fast eller variabel rente. 
  • Lånet kan ydes som et stående lån eller et serielån. Ved et stående lån afvikles lånet i sidste termin, hvor der i perioden kun betales renter. Ved et serielån er ydelserne i hele perioden ens, mens renten er variabel.
  • Ved visse valutaer er der mulighed for at opnå en lavere effektiv finansieringsrente end tilfældet pt. er i danske kroner. 
  • Hvis virksomheden har indtægter i valuta og samtidig har lån i den samme valuta, opnår virksomheden en økonomisk fordelagtig valutakurssikring.

Driftskonto

Har din virksomhed behov for en konto til den daglige drift, vil en driftskonto være en god løsning. Driftskontoen varetager virksomhedens ind- og udbetalinger og gør det muligt at tilknytte forskellige betalingsmidler og services til kontoen.

Læs mere

Valutakonto

Har din virksomhed indtægter i fremmed valuta, kan det være en god idé at sætte pengene ind på en valutakonto, som oprettes i den pågældende valuta.

Læs mere