P27-initiativet

Project 27-samarbejdet (også kaldet P27) har som mål at etablere en fælles nordisk betalingsinfrastruktur for de 27 mio. indbyggere i Norden. Den nye betalingsinfrastruktur vil skabe grundlag for flere nye initiativer og innovative muligheder i Norden.

Betalinger i realtid på tværs af Norden i de fire nordiske valutaer

P27 gør det muligt hurtigt at gennemføre inden- og udenlandske straksbetalinger og batch-betalinger via en sikker og fleksibel platform.

P27 har som mål at erstatte det nuværende fragmenterede clearingsetup med en ny infrastruktur, der giver nemmere og mere effektive betalingsmåder. Desuden skal den nye infrastruktur sikre en harmonisering og standardisering af betalinger med straksclearing, modulær funktionalitet og øget gennemsigtighed med et solidt design, der gør det muligt at implementere robuste sikkerhedsforanstaltninger.

Fakta om P27

  • P27 er et samarbejde mellem seks store nordiske banker, herunder Nordea, om at etablere en fælles clearingplatform for betalinger i DKK, EUR og SEK
  • Betalingstyperne omfatter inden- og udenlandske betalinger og både straksbetalinger og batch-betalinger  
  • Bankerne har stiftet P27 Nordic Payments Platform AB, som vil være ansvarlig for driften af P27
  • Som led i P27 vil bankerne udvikle og tilbyde fælles produkter og services
  • Læs mere om P27 Nordic Payments Platform AB her.

Et nordisk samarbejde

P27-driftsselskabet blev stiftet i 2018 som et joint venture mellem Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, OP Financial Group, SEB og Swedbank. P27’s vision er at nedbryde barrierer for handel og finansielle transaktioner mellem de nordiske lande. 

Driftsselskabet P27 Nordic Payments Platform AB (P27 NPP) har kontorer i Stockholm, København og Helsinki. Som svensk selskab har P27 NPP ansøgt om clearinglicens fra Finansinspektionen, den svenske tilsynsmyndighed.   

”P27 er en reel tværnational betalingsløsning i Norden. Banker og andre finansielle serviceudbydere er allerede ved at forberede sig på denne forandring. Den nye platform markerer et meget vigtigt skridt mod betalingshåndtering i realtid for virksomhederne” - Tino Kam, leder af Transaction Banking Product Management i Nordea.

Standardiserede betalinger på tværs af Norden

Nordea ønsker at støtte dette samarbejde om at forenkle det nordiske betalingsområde og introducere nye, standardiserede betalingstyper sammenholdt med de eksisterende nationale produkter.

P27’s mission er at gøre betaling i de nordiske valutaer og euro mere effektiv med en ny betalingsinfrastruktur for inden- og udenlandske betalinger. En let tilgængelig og fælles infrastruktur vil øge harmoniseringen af det europæiske betalingsområde.

Effektive betalingsmåder er afgørende for sammenhængskraften i det finansielle system og økonomien som helhed. Med udviklingen af fælles nordiske betalingsstandarder giver P27 konkrete fordele til de nordiske samfund i form af øget handel, vækst og beskæftigelse samt et forbedret grundlag for innovation.

En af P27’s hovedmålsætninger er at harmonisere og standardisere betalinger. P27 bygger derfor på ISO 20022-formatet, hvor Nordic Payments Council (NPC) udvikler og vedligeholder de nordiske betalingsstandarder. NPC er en nonprofit-sammenslutning af bankforeninger, banker og betalingsinstitutter i de fire nordiske lande omfattet af PSD2-direktivet.

Migrering af kunder i Nordea Sverige

Implementeringen af P27 betyder, at banker i Sverige, herunder Nordea, opgraderer deres lokale betalingsprodukter med det nye betalingsformat ISO 20022 og ikke længere tilbyder services via Bankgirot. 

Ændringen påvirker ikke privatkunder direkte. De kan stadig foretage betalinger på samme måde som før, men der kan være ændringer fx i forhold til cut-off-tider, og hvor meget information man kan sende med en enkelt betaling. Erhvervskunder med filkommunikation bliver berørt.

Nordea migrerer følgende services fra Bankgirot til Nordeas egne services:

  • Leverandørbetalinger (Leverantörsbetalningar)
  • Lønudbetalinger (BG Lön)
  • Indenlandske indbetalinger (BG inbetalningar)

Også kunder, der anvender Autogiro, bliver berørt. Vi arbejder i øjeblikket i banksektoren med at oprette og beskrive en ny løsning til erstatning for Autogiro.

Bankgiro-numre og Plusgiro-numre kan fortsat bruges, indtil bankerne bestemmer noget andet.

Nordeas foretrukne integrationsløsning er Corporate Access. Læs mere om Corporate Access her.

Bruger din virksomhed filkommunikation i det lokale svenske format, anbefaler vi, at I begynder at forberede jer på overgangen til ISO 20022-formatet. Nordea er klar til at hjælpe jer gennem hele migreringsprocessen, så det bliver en smidig overgang. 

Migrering af kunder i Nordea Danmark

På samme måde som i Sverige vil ISO 20022-betalingsformatet erstatte de lokale danske betalingsformater i Nordea. 

Vi anbefaler kunder i Nordea at bruge integrationsløsningen Corporate Access. Læs mere om Corporate Access her.

Mere information om migreringen af danske kunder følger.