Hvorfor skal din boligforening omlægge sit lån?

Tidspunktet for omlægning af lån skal være det rigtige

Mange boligforeninger overvejer løbende, om de skal omlægge deres fælles lån. De typiske årsager til at omlægge lån er at:

  • Reducere en høj rente på nuværende lån
  • Igangsætte renoveringsarbejde
  • Reducere boligafgiften for andelshavere
  • Fastholde maksimalprisen for salg af andelsbeviser (boliger)
  • Udnytte fleksibiliteten i 30-års lån til andelsboligforeninger og 20-års lån til ejerforeninger
  • Forlænge eller starte afdragsfrihed

Brug den årlige generalforsamling som anledning til at give jeres lån et eftersyn. I andelsboligforeninger har foreningens lån bl.a. stor betydning for, hvor meget den enkelte andelshaver betaler i boligafgift. I ejerforeninger kan det fx være anledning til at igangsætte renoveringsprojekter i foreningen.

Alt efter hvilke lån I har, kan der være forskellige økonomiske muligheder ved at omlægge jeres lån. Eksempelvis kan afdragsfrihed være en mulighed for jeres andelsboligforening. 

Kontakt os derfor altid i god tid inden næste generalforsamling for at høre mere om jeres muligheder, så I kan have konkrete forslag med på generalforsamlingen. Vi kan hjælpe jer med at få overblik over jeres nuværende lån, mulighed for afdragsfrihed, opsigelsesfrister og -betingelser. Og vi kan komme med forslag til nye finansieringsforslag med udgangspunkt i jeres ønsker og planer for de næste 3-5 år. 

Derfor bør I have gæld i andelsboligforeningen

Det er en god idé, at I har en vis opsparing i andelsboligforeningen. Det gør jer modstandsdygtige over for uforudsete udgifter.

Men det kan rent faktisk også være kernesund økonomisk tankegang, at foreningen opretholder et vist niveau af gæld. Det er der to årsager til:

  1. Andelsboligforeningen kan optage realkreditlån og derfor få langt mere attraktive lånevilkår, end den enkelte andelshaver kan. Renten på realkreditlån har historisk set altid været lavere end renten på banklån.
  2. Andelsboligforeninger med lille eller ingen gæld har typisk en relativt højere andelskrone end andre sammenlignelige foreninger. Andelskronen er det tal, som bestemmer, hvad en andelsbolig maksimalt kan sælges for. Det kan derfor kan være svært at sælge andelsbeviserne (boligerne) til maksimalprisen. Så selvom foreningens økonomi ser solid ud på papiret, får den enkelte andelshaver reelt ikke glæde af det.

Vær opmærksom på, at andelsboligforeninger har forskellige økonomiske forudsætninger og muligheder. Og der er forskellige holdninger til, om den aktuelle økonomi i en andelsboligforening skal komme de nuværende eller de fremtidige andelshavere til gode.

Billedet er mere nuanceret end som så. En konkret mulighed er at gøre en del af foreningens gæld afdragsfri. Jeres maksimalpris fastholdes, og I får et øget økonomisk råderum til fx renoveringsprojekter på ejendommen - eller til at reducere boligafgiften.

Vi kan rådgive jer om fordele og ulemper ved de forskellige scenarier. Kontakt os derfor, hvis I overvejer at omlægge jeres lån.

Nordeas renteforventninger

Mulighederne for optagelse og omlægning af lån er mange. 

Få et overblik over vores renteforventninger ved de forskellige aktuelle realkreditlån.

Lad os hjælpe med at realisere jeres drømme

Bliv kontaktet og hør mere om. hvad vi kan gøre for jeres boligforening

Udfyld formularen