Andelsboligrådgivning – alt du skal vide om andelsboliger og andelsboligforeninger

Vi har her på siden samlet relevant information til dig, som gerne vil vide mere om, hvad en andelsbolig og andelsboligforening er. Måske drømmer du om at købe din egen andelsbolig og vil gerne blive lidt klogere på, hvad du skal være opmærksom på. 

Hvorfor købe en andelsbolig?

At købe en andelsbolig er en stor beslutning i livet, specielt hvis du er førstegangskøber. At købe en andelsbolig er for mange førstegangskøbere dog en rigtig god måde at komme ind på boligmarkedet.  Nedenfor kan du læse om nogle af de ting der adskiller en andelsbolig fra en ejerbolig.

Ingen ejendomsværdiskat

couple looking at color samples 2 small overlay

Som andelshaver betaler du ikke ejendomsværdiskat, da du ikke ejer boligen. 

Din månedlige ydelse vil derfor typisk være lavere i en andelsbolig sammenlignet med en ejerbolig.

Forbedringer

Fancy kitchen small overlay
Forbedrer du andelsboligen, f.eks. ved at opsætte nyt køkken, vil værdien af forbedringen som udgangspunkt øge værdien af din bolig. 

Dine forbedringer kan maksimalt afskrives over 30 år

Bolig til en god pris

Young woman sitting on washing machine small overlay
Prisen for en andel er ofte lavere end prisen for en ejerbolig. 

Det kan derfor være nemmere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet med et køb af en andelsbolig.

Spørgsmål og svar om andelsbolig

Hvad skal jeg være opmærksom på ved køb af andelsbolig?

Andelsboligforeningens lån

De fleste andelsboligforeninger har optaget lån - som regel i forbindelse med finansiering af ejendommen, renoveringsprojekter eller ejendomsforbedringer. Andelsboligforeningens valg af lån har indflydelse på den månedlige boligafgift, du som andelshaver betaler for at bo i andelsboligen.  

Det er derfor vigtigt at undersøge, om andelsboligforeningen har optaget lån med variabel rente, afdragsfrihed eller renteswap.

I Nordea har vi et team, som udarbejder analyser af samtlige andelsboligforeninger i Danmark. Vores rådgivere kan derfor hjælpe dig med at skabe et overblik over andelsboligforeningens økonomi og driften, heraf hvilken betydning det har - og kan få - for din økonomi.

Renteswap

Renteswap er en aftale mellem andelsboligforeningen og en bank eller realkreditinstitut, hvor foreningen bytter rentevilkår – ofte fra en variabel rente til en fast rente. 

En renteswap kan have negativ indflydelse på andelsværdien.

Afdragsfrihed

Har andelsboligforeningen afdragsfrie lån ? 

Vi anbefaler, at du undersøger, hvor meget boligafgiften vil stige, når den afdragsfrie periode udløber.

Variabel rente

Har andelsboligforeningen et lån med variabel rente, kan renteændringer påvirke din månedlige boligafgift. 

Det kan eventuelt medføre stigninger i boligafgiften i fremtiden.

Økonomi og drift af andelsboligforeningen

Driften af andelsboligforeningen finansieres gennem andelshavernes betaling af den månedlige boligafgift. Nogle andelsboligforeninger har også erhvervslejemål i deres ejendom, hvor lejeindtægten herfra bidrager til finansieringen af den samlede drift.

Andelsboligforeningens driftsudgifter dækker ydelse på:

 • andelsboligforeningens lån
 • vedligeholdelse/renovering
 • ejendomsskatter
 • el og vand 
 • daglig drift herunder vicevært, administrator og revisor

En andelsboligforening kan for et regnskabsår have et overskud eller et underskud. 

Et overskud betyder typisk, at der er tale om en sund andelsboligforening, hvor boligafgift og evt. erhvervslejeindtægter kan finansiere hele driften. En sund andelsboligforening kan dog sagtens have underskud i enkelte år, hvis ejendommen f.eks. er blevet renoveret, og der er tale om vedligeholdelse af ejendommen og ikke en forbedring (bedre vinduer, øget isolering, etablering af altaner mv.).

Sådan foregår købet af en andelsbolig

I Nordea har vi et team, som udarbejder analyser af samtlige andelsboligforeninger i Danmark. Vores rådgivere kan derfor hjælpe dig med at skabe et overblik over andelsboligforeningens økonomi og driften, heraf hvilken betydning det har - og kan få - for din økonomi.

Hvilke dokumenter skal jeg have udleveret i forbindelse med et køb?

Når du beslutter dig for at købe en andelsbolig, udarbejder andelsboligforeningen en overdragelsesaftale. 

Hvis sælger har anvendt en ejendomsmægler, vil mægleren udarbejde et forslag til en købsaftale. Når du underskriver købsaftalen, giver du et tilbud til sælger om at købe andelsboligen på de vilkår, der står i aftalen.

Udover overdragelsesaftalen/købsaftalen skal du også have udleveret:

 • Andelsboligforeningens vedtægter
 • Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget for det kommende år samt eventuelle renoveringsplaner
 • Referat af seneste generalforsamling 
 • Nøgleoplysningsskema på andelsboligforeningen og den aktuelle andelsbolig
 • En opstilling af, hvorledes prisen beregnes med specifikation af prisen for andelen samt udførte forbedringer og inventar
 • Ejendommens energimærkning ved salg. Energimærket er en beskrivelse af en ejendoms energimæssige stand og forbrug ved en gennemsnitsberegning og baseret på en normal anvendelse.

Bør jeg gøre købsaftalen betinget af banken og advokatens godkendelse?

Vi anbefaler, at du gør aftalen betinget af bankens og advokatens godkendelse. 

Nordea har et samarbejde med TestaViva som kan hjælpe dig med juridisk rådgivning, når du ønsker at købe en andelsbolig. 

Når du har underskrevet en betinget aftale, giver du dig selv en frist til at få undersøgt boligens forhold og den endelige finansieringsmulighed, før du er endeligt bundet af aftalen. 

Handlen er først endelig, når både du og sælger har underskrevet aftalen, fortrydelsesfristen er udløbet og eventuelle betingelser er faldt på plads. Herefter kan vilkår kun ændres, hvis I er enige

Hvem skal jeg overføre købesummen til?

Købesummen overføres – også kaldt deponeret - til andelsboligforeningen. Det fremgår af andelsboligforeningens vedtægter, hvornår købesummen senest skal være deponeret.

Handler du via en ejendomsmægler, er det normalt, at en mindre udbetaling deponeres hos ejendomsmægleren, når købsaftalen underskrives, og at der stilles en købesumsgaranti for den resterende del af købesummen til sælger.

At pengene er deponeret betyder, at de ikke kan udbetales til sælger, før vilkårene i aftalen er på plads. Vi hjælper med at stille en bankgaranti og overføre købesummen.

Vidste du at du også kan bytte din andelsbolig?

Andelsboliger kommer sjældent til salg hos en ejendomsmægler og det er både svært at finde en andelsbolig og være hurtigt nok om buddet. Drømmer du derfor om at forblive i en andelsbolig, er det også en mulighed at bytte med andre andelshavere. 

Som udgangspunkt kan man bytte andelsbolig med en anden andelshaver, og bytte forgår ofte forud for interne ventelister. Om et bytte er muligt i din forening kan du tjekke i foreningens vedtægter. Du kan også læse mere om hvor du finder det – henvis til afsnit om bytte/vedtægter på bytte siden. 

Rumly er Nordeas samarbejdspartner og du har mulighed for med ganske få trin at bytte din andelsbolig til en anden andelsbolig, der passer bedre til dine behov, fx fra en mindre til en større eller omvendt. 

Du kan læse mere om andelsbolig bytte og oprette en profil på rumly.dk og finde dit helt rette bytte match.  

Læs mere om at bytte andelsbolig