Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Andelsbolig rådgivning

Når du køber en andelsbolig, køber du en andel i andelsboligforeningens formue (ejendommen) og og dermed også i gælden. Samtidig får du brugsret til en bestemt bolig i foreningens ejendom. Ved købet får du et andelsbevis, som er dit bevis for, at du ejer en andel i andelsboligforeningen. Herudover skal du betale en månedlig boligafgift til andelsboligforeningen.

Hvad er en andelsbolig?

En andelsbolig er kendetegnet ved, at det er andelsboligforeningen, som ejer og driver ejendommen. Andelshaverne ejer hver en andel af fællesformuen og har brugsret til en bolig i ejendommen. Du deltager altså i et formuefællesskab, som ejer ejendommen og fastsætter retningslinjerne for fællesskabet.

Hvem bestemmer hvad?

Andelsboligloven fastsætter de overordnede retningslinjer for andelsboliger. Andelsboligforeningen har selv indflydelse på, hvordan vedtægterne skal være. I vedtægterne er der bl.a. regler for, hvordan andelsboligforeningen skal ledes, og hvilke rettigheder og pligter den enkelte andelshaver har m.m.

Øverste myndighed

Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Her træffes beslutninger om andelsboligforeningen. Det sker normalt ved simpelt flertal. Som andelshaver kan du derfor ikke være sikker på, at dine ønsker kan vedtages.

Boligafgift

"Huslejen" i en andelsbolig er en boligafgift, som dækker foreningens drift. Det kan fx være:

 • ydelser på foreningens lån
 • vedligeholdelse / renovering
 • driften - herunder vicevært, administrator og revisor
 • skatter
 • vand m.m.

Boligafgiften kan variere i takt med foreningens udgifter. Vedtager foreningen fx at renovere, kan boligafgiften stige. I de fleste foreninger er boligafgiften beregnet i forhold til boligens størrelse. Låner du penge til køb af andelen, skal du også betale renter og afdrag på lånet. Det beløb skal du lægge oven i boligafgiften for at se, hvad den månedlige boligudgift bliver.

Nybyggede andelsboliger

Nybyggede andelsboliger bliver udbudt, inden de bygges. Det kan også ske som ombygning af en eksisterende ejendom. 

Finansiering af andelsbolig

Det er de færreste der betaler andelsboligen kontant.

Som andelshaver har du mulighed for at finansiere din andelsbolig op til 95% af vurderingsprisen i Nordea. Fra 1. Juli 2018 er der krav om, at du selv skal betale en passende udbetaling svarende til mindst 5% af andelsboligens købspris samt 5% af din andel af andelsboligforeningens gæld.

Finansieringen har betydning for, hvor meget din bolig koster dig om måneden, derfor er det en god ide, at komme i banken, inden din boligjagt starter. Så ved du, hvor meget du har råd til at købe for, og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med købet.

Når du har fundet den konkrete andelsbolig bliver  finansieringen sammensat, så det passer til dig og dine ønsker, fx hvad angår løbetid, fleksibilitet og valg mellem afdrag og afdragsfrihed (dog max 50% af vurderingsprisen).

Start med et lånebevis

Med et lånebevis har du på forhånd en aftale med os om, hvor meget du kan købe for. Så kan du slå til med det samme, når du har fundet din nye andelsbolig.
Når du har lånebeviset på plads, kan du starte boligjagten. Andelsboliger udbydes til salg flere steder – det kan være hos en ejendomsmægler, en andelsboligforening eller på specifikke websites. Nordea har et samarbejde med danbolig, som kan hjælpe dig med at finde den bolig, der passer til dine ønsker og behov.

Start med et lånebevis til andelsbolig

Ansøg nu om lånebevis til andelsbolig

Gode råd inden du køber andelsbolig

Undersøg hvilke lån andelsboligforeningen har optaget

Andelsboligforeningens valg af lån har indflydelse på den månedlige boligafgift, du betaler for at bo i andelsboligen. Det er derfor en god ide at undersøge typen af lån, der er optaget – fx om der er tale om lån med variabel rente ,afdragsfrihed og renteswap. Er det tilfældet, kan din boligafgift og merværdi ændre sig.

Læs vedtægter

Læs andelsboligforeningens vedtægter for at se om der er bestemmelser som ikke falder i tråd med dine planer (fx forbud mod udlejning, pligtarbejde i foreningen ol.).

Vurdér andelsboligforeningens økonomi 

I de seneste regnskaber for foreningen vil det fremgå, hvad der er afsat til de forskellige udgifter, og om foreningen har reserver til fremtidige udgifter, investeringer og vedligeholdelse – eller om du kan påregne en højere boligafgift.

Læs referater

Læs andelsboligforeningens referater, og spørg ind til evt. fremtidige planlagte istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Det kan for dig betyde, at din boligafgift stiger – eller at du skal indbetale et beløb til foreningen.

Vurder, om prisen på andelsboligen er den rigtige

Tidligere var køb af andelsbolig typisk en mindre investering, og denne boligtype blev som oftest handlet privat. I dag sidestilles køb af andelsbolig ofte med køb af ejerbolig. I Nordea anbefaler vi, at du underskriver købsaftalen med forbehold for bankens og advokatens godkendelse. På den måde kan du få vurderet, om prisen på andelsboligen er den rigtige og dermed få købet finansieret, sådan som du ønsker det.

Hvad skal du være opmærksom på ved køb af nybygget andelsbolig?

Overvejer du at købe en nybygget andelsbolig, skal du være opmærksom på, at der kan være forskel på kvaliteten af udbudsmaterialet. Materialet kan være meget omfattende og nogle gange uoverskueligt. Nogle af de forhold, som er vigtige at få belyst, er:

 • Andelsboligforeningens finansiering af ejendommen
 • Betingelser for frigivelse af købesummen
 • Fortrydelsesretten
 • Budget for foreningens drift og vedligeholdelse
 • Vedtægter for foreningen
 • Referat af seneste generalforsamling

Energimærkning og energiplan

Energimærket er en beskrivelse af en ejendoms energimæssige stand og forbrug ved en gennemsnitsberegning og baseret på en normal anvendelse. Energimærket udarbejdes af en energikonsulent og er gyldigt i fem år. Sælger skal udlevere energimærkning på ejendommen ved salg. Energimærket er en beskrivelse af en ejendoms energimæssige stand og forbrug ved en gennemsnitsberegning og baseret på en normal anvendelse. Energimærket udarbejdes af en energikonsulent og er gyldigt i fem år. Sælger skal udlevere energimærkning på ejendommen ved salg.

Fortrydelsesret

Du har som køber seks hverdage til at fortryde aftalen. Det betyder, at du som køber skal give sælger skriftlig besked, inden fristens udløb – ellers skal du betale en godtgørelse på 1 pct. af købesummen for at komme ud af aftalen.

Betaling af købesum

Du betaler købesummen ved at deponere den til andelsboligforeningen. Det fremgår af andelsboligforeningens vedtægter, hvornår købesummen skal deponeres. Handler du via en ejendomsmægler er det normalt, at udbetalingen deponeres hos ejendomsmægleren, når købsaftalen underskrives, og at der stilles en købesumsgaranti til sælger. 

At pengene er deponeret betyder, at de ikke kan udbetales til sælger, før vilkårene i aftalen er på plads.

Granskning

Du kan vælge at købe en granskning, som er en kortfattet gennemgang af projektet. Granskningen kan købes på ABF's hjemmeside.Åbner i nyt vindue

Købsaftale/overdragelsesaftale

Når du beslutter dig for at købe en andelsbolig, udarbejder ejendomsmægleren et forslag til en købsaftale eller andelsboligforeningen laver en overdragelsesaftale. Når du underskriver den, giver du et tilbud til sælger om at købe andelsboligen på de vilkår, der står i aftalen. Ud over købsaftale/ overdragelsesaftale skal du også have udleveret: 

 • Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter.
 • Andelsboligforeningens seneste årsregnskab, budget , referat af seneste generalforsamling og nøgleoplysningskema på andelsboligforeningen og den aktuelle andelsbolig. 
 • En opstilling af, hvorledes prisen beregnes, med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. 

Vi anbefaler, at du gør aftalen betinget af bankens og advokatens godkendelse. Nordea har et samarbejde med Danske BOLIGadvokater, som kan hjælpe dig med juridisk rådgivning, når du ønsker at købe en andelsbolig. Når du har underskrevet en betinget aftale, Det betyder detfor dig, at du giver dig selv en frist til at få undersøgt boligens forhold og den endelige finansieringsmulighed, før du er bundet af aftalen. 

Handlen er først endelig, når både du og sælger har underskrevet aftalen, fortrydelsesfristen er udløbet, og eventuelle betingelser er faldet på plads. Herefter kan vilkår kun ændres, hvis I er enige