Investeringsprodukter

Investeringsprodukter er betegnelsen for en række investeringsalternativer med forskellig afkastpotentiale og risikoprofil.

Vælg blandt vores børshandlede- og investeringsprodukter

Med visse af vores placeringsmulighed kan du få en tryg og langsigtet investering. Med andre af vores placeringsmuligheder har du mulighed for med stor risiko, at opnå et højt afkast på en kortsigtet investering. Vi hjælper gerne med at finde den rette investering til dig.

Nedenfor kan du læse mere om vores forskellige produkter. Vores investeringsprodukter består af strukturerede obligationer og beviser.
Blandt vores børshandlede produkter findes Bull & Bear certifikater og valutaobligationer.

Beviser

Nordeas beviser er en række innovative og interessante investeringsmuligeder. Afhænging af dine forventninger til markedsudvikling og din risikoprofil, vil du kunne finde et bevis der kan give et positivt afkast i såvel stigende, stagnerende som faldende markeder.

Beviser

Strukturerede obligationer

Strukturerede obligationer er koblet til udviklingen i et eller flere af de markeder, hvor vores analytikere ser størst potentiale. Obligationerne giver mulighed for at profitere af en tilvækst i markedet, samtidigt med at du er garanteret en minimumskurs ved udløb.

Strukturerede obligationer