Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Strukturerede obligationer

Strukturerede obligationer er koblet til udviklingen i et eller flere af de markeder, hvor vores analytikere ser positivt potentiale. Obligationerne giver mulighed for at profitere af vækst i markedet samtidigt med, at du er garanteret en minimumskurs ved udløb.

En tryg investering med mulighed for højt afkast

En struktureret obligation øges i værdi, hvis det underliggende marked stiger. Hvis kursen på det underliggende aktiv falder, får du det nominelle beløb af din investering tilbage ved udløb. Det gør investeringen attraktiv, hvis du gerne vil drage fordel af stigende markeder, men samtidigt være sikret mod fald i det underliggende marked.

Baseret på vores analytikeres syn på de forskellige finansielle markeder, lancerer vi løbende strukturerede obligationer, som er koblet til de markeder, vores analytikere vurderer, vil have positivt kurspotentiale fremadrettet.

Sådan fungerer strukturerede obligationer

En struktureret obligation består af to dele, en obligationsdel og del, der er koblet til udviklingen i et marked. For aktieobligationer er udviklingen koblet til aktiemarkedet. Obligationsdelen giver trygheden for at få det nominelle beløb tilbage, mens aktiedelen vil give det positive afkast, hvis markedet stiger.

De strukturerede obligationer, Nordea tilbyder, har oftest en løbetid på 3 til 5 år. Strukturerede obligationer vil i reglen blive udbudt til en kurs mellem 100 og 110. 

Aktuelle strukturerede obligationer i tegning

Strukturerede obligationer

Aktuelt har vi ingen strukturerede produkter under tegning

Mere om strukturerede obligationer
Priser og vilkår
Disclaimer

Vil du handle strukturerede obligationer?

Vil du handle strukturerede obligationer

Handle i Nordea Investor Åbner i nyt vindue