Beviser

Investeringsprodukter er betegnelsen for en række investeringsalternativer med forskellig afkastpotentiale og risikoprofil.

Skræddersyede investeringsmulighed baseret på Nordeas analyse

Nordeas beviser er skræddersyede investeringsmuligheder med unike egenskaber. Beviser passer til dig, som gerne vil have en innovativ investering baseret på Nordeas aktuelle analyse og som samtidigt vil brede din investeringsportfølje ud.

Baseret på vores analytikeres syn på de finansielle markeder er vores beviser udformet til en specifik markedsforventning og risikoprofil. Det betyder, at hvis vores analytikere tror, at markedet skal stige kraftigt, kan vi skabe et bevis, der passer til denne holdning. Tror vores analytikere, at markedet vil være stillestående, kan vi skabe et bevis, der giver et positivt afkast i stagnerende markeder, og tror vi, at markedet skal falde, kan vi til og med skabe beviser, som potentielt giver et positivt afkast i faldende markeder.
Som du kan se, er mulighederne store, når det gælder beviser. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan beviser virker, både når det gælder afkast mulighed og risiko.

Om beviser

Et bevis er afhængig af udviklingen på et marked, det kan eksempelvis være aktie-, kredit-, råvare-, eller valutamarkedet. Beviset benævnes efter det marked, det er koblet til, det vil sige aktiebevis, kreditbevis osv.

Beviser er sat sammen, så der eksempelvis findes en begræsning på, hvor stort afkastet kan være, eller en begrænsning på, hvor stort tabet kan være. Det kan også være muligheden for at få et afkast i stagnerende markeder eller en kombination af disse.

En investering i et bevis betyder, at du kan tabe hele eller dele af dit investerede beløb.
Både risiko og afkast er afhængig af udviklingen i det marked, beviset er koblet til, men også opbygningen af beviset.
I brochuren for de respektive beviser kan du læse mere om både markedet, hvordan opbygningen af beviset er, samt risiko og omkostninger.

Aktuelle beviser i tegning

Aktuelle produkter i tegning

Der er i øjeblikket ingen produkter i tegning

Mere om beviser
Priser og vilkår
Disclaimer
Skat

Aktuelle produkter i tegning

Der er i øjeblikket ingen produkter i tegning

Beviser

Nordeas beviser udstedes under Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlands EMTN-program. De eksakte vilkår for et respektivt bevis forefindes i de endelige vilkår samt Basisprospektet. Det er vigtigt, at du læser disse, inden du køber et bevis. Du finder de endelige vilkår og Basisprospektet på de enkelte produktsider. Derudover kan du finde Basisprospektet på nordea.comÅbner i nyt vindue.

I henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter har beviser mærkningskategori: Rød.
Læs mere herÅbner i nyt vindue.

Du kan købe Nordeas beviser i Nordea Investor. Her kan du se vores guide til at komme i gang: Kom i gang med Nordea InvestorÅbner i nyt vindue.

Disclaimer

Nordea Markets er handelsnavnet for Nordeas internationale kapitalmarkedsaktiviteter.

Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn.

Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

Skat

Find hjælp til årsopgørelsen og se de historiske skattekurser på lagerbeskattet Nordea produkter og udstedere vi samarbejder med her.
Du kan finde kurser på lagerbeskattet Nordea Invest fonde, udenlandske fonde, certifikater, strukturerede produkter og valutaobligationer.

Vil du handle beviser?

Vil du handle beviser

Handle i Nordea Investor Åbner i nyt vindue