Nova Åbner i nyt vindue Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue
To personer som diskuterer dokumenter.

Lagerbeskatning

Som kunde i Nordea modtager du en beregning af dine gevinster og tab for lagerbeskattede værdipapirer for året før. Beregningen omfatter værdipapirer fra os og fra de udstedere, vi samarbejder med.

Hjælp til årsopgørelsen

I "Hjælp til årsopgørelsen" kan du læse, hvordan personer, der investerer for private frie midler, skal indberette gevinster og tab til SKAT. Du kan se eksempler på beregning af lagerbeskatning, samt hvordan du kan udligne tidligere års gevinster og tab på indekserede obligationer.

Hjælp til årsopgørelsen (pdf, 488KB) Åbner i nyt vindue

Historiske kurser

Nedenstående kan du se historiske kurser til beregning af lagerbeskatningen på investeringsbeviser, indekserede obligationer og certifikater fra Nordea.
Alle øvrige Nordea Invest-afdelinger og indekserede obligationer er realisationsbeskattet og ikke omfattet af lagerbeskatning.

Nordea Invest
Udenlandske fonde
Valutaobligationer
Strukturerede produkter