Få dit udbytte automatisk geninvesteret

Automatisk geninvestering er en service, der sikrer, at du år efter år geninvesterer dit udbetalte udbytte fra Nordea Invest. Sidste frist for tilmelding til automatisk geninvestering er den 1. februar, hvis du vil nå at være med fra i år.

Når du har købt investeringsbeviser med aktier eller obligationer, kan du én eller flere gange årligt modtage et udbytte. Læs mere om udbytte.

Hvis du ikke skal bruge det beløb, du modtager i udbytte, er det vigtigt, at du løbende geninvesterer pengene for at få det bedst mulige afkast. 

Automatisk geninvestering er en nem og billig vej til geninvestering af dit udbytte fra en investeringsforening. 

Du har mulighed for at lave en aftale med Nordea, der indebærer, at du automatisk får geninvesteret udbyttet fra de investeringsforeninger, som du investerer i - og som tilbyder automatisk geninvestering. Aftalen kaldes "Aftale om udbyttebeviser".

Book møde med en rådgiver, hvis du vil vide mere om automatisk geninvestering. 

Du kan også tilmelde dig automatisk geninvestering i Netbank

Sådan gør du:

1. Vælg et depot med fonde, hvor der betales udbytte.

2. Klik på "Tilmeld" i boksen "Automatisk geninvestering".

3. Klik på "Underskriv aftale" og underskriv med MitID.

4. Du kan nu se dine aftaler under "Aftaler og dokumenter" under "Overblik".

Hvorfor bør du geninvestere dit udbytte?

Undgå at inflationen udhuler din opsparing 

Inflationen vil gøre dine penge mindre værd, hvis de bare står på din konto. Du kan sandsynligvis få mere ud af dine penge, hvis du geninvestere dit udbytte. 

Dog skal du geninvestere efter den risiko, du har lyst til at tage. 

Fasthold din risikoprofil

Hvis du vælger ikke at geninvestere, skal du være opmærksom på, at din risikoprofil kan ændre sig. Det skyldes, at din portefølje typisk består af forskellige aktiver med forskellig risiko. 

Lad os for eksemplets skyld sige, at du har balanceret din portefølje, så den består af 50% aktier og 50% obligationer. Hvis det et år kun er aktieporteføljen, der udbetaler udbytter, betyder det, at du nu er eksponeret mindre mod aktier og mere mod obligationer. Læs mere om aktier her og læs mere om obligationer her.

Din samlede risiko er altså pludselig blevet lavere, da aktier er mere risikofyldte end obligationer.

Hvis du ønsker at bibeholde din oprindelige risikoprofil, efter du har modtaget udbytte, skal du derfor geninvestere præcis det samme beløb, som du har fået udbetalt. 

Fakta om automatisk geninvestering

  • Du kan vælge automatisk geninvestering for hele depotet.
  • Geninvestering af udbytte kan være afgørende for dit langsigtede afkast
  • Aftale om geninvestering af udbytte er gratis
  • Geninvestering af udbytte er uden kurtage
  • Geninvestering sker i forbindelse med udbetalingen af udbytte fra de investeringsforeninger, der tilbyder denne mulighed

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea