For dig, der investerer i investeringsforeninger

I Nordea Forvaltning kan du få rådgivning om investering og forvaltning af dine midler

Fokus på dig og dine investeringer

I Nordea Forvaltning tilbyder vi en række forskellige former for investeringer til både værgemål, båndlagte midler samt fonde og legater. Det handler om at finde den løsning, der tager højde for dine ønsker og behov samt placeringsregler. Vi er en rådgivningsbank, som ønsker at give alle adgang til rådgivning af høj kvalitet. Du kan altid få rådgivning om dine investeringer, uanset størrelsen af dine investeringer.

Investering i investeringsforeninger

En investeringsforening er en af flere muligheder, når du skal investere dine midler. Det gode ved investering i en investeringsforening er, at du i forhold til en investering i enkelte aktier eller obligationer får en god risikospredning, og at professionelle porteføljeforvaltere sørger for den løbende pleje og justering af din investering.

Når du investerer i investeringsforeninger, som vi samarbejder med, giver vi dig også adgang til en række udvalgte investeringsservices. Det gør vi for at understøtte dig bedst muligt i dine investeringsbeslutninger. De services du har adgang til afhænger af, hvad du har betalt i formidlingsprovision, som Nordea modtager. Størrelsen af formidlingsprovision varierer fra forening til forening.  

Hvad er formidlingsprovision?

Nordea samarbejder med Nordea Invest og andre investeringsforeninger om rådgivning og formidling af investeringsforeninger. I den forbindelse modtager vi en formidlingsprovision, som indgår i den årlige samlede pris, en kunde betaler for sine investeringsforeninger. Se en liste over de investeringsforeninger, som Nordea distribuerer, inklusive de foreninger Nordea modtager formidlingsprovision fra. Som kunde i Nordea Forvaltning kan din investering være underlagt visse placeringsregler, hvorfor ikke alle typer af investeringsforeninger på listen, vil være relevante for dig.

Se en liste over de investeringsforeninger, som Nordea udbyder, inklusive de foreninger, vi modtager formidlingsprovision fra.Åbner i nyt vindue

Investeringsservices

Vi tilbyder en række investeringsservices, der kan understøtte dig i dine investeringsvalg. Jo mere du betaler i formidlingsprovision, jo flere investeringsservices stiller vi til din rådighed.

Vi opgør din betalte formidlingsprovision og fastlægger dit serviceniveau hvert kvartal. Du bliver naturligvis informeret, hvis der sker ændringer i de investeringsservices, du har til rådighed.

Vi ønsker at sikre, at de investeringsservices, vi stiller til din rådighed, giver dig den bedst mulige værdi. Derfor kan det ske, at vi justerer investeringsservices.

Nedenfor har vi beskrevet vores forskellige serviceniveauer nærmere. I takt med at dit serviceniveau stiger, får du enten flere investeringsservices stillet til rådighed, eller også stiger frekvensen af de services, du har. Det betyder, at hvis du fx har serviceniveau C, har du adgang til investeringsservices i både A, B, C – som vist i figuren nedenfor.

Investeringsservices i Nordea Forvaltning

Investeringsserives

Vilkår for investering for værgemål og båndlagte kapitaler

Fra 1. juli 2020 ændrer vi:

Serviceniveau A
Serviceniveau B
Serviceniveau C
Investeringsmøde

Investeringsmøde

Vi inviterer dig til møde om dine investeringer enten én gang om året, hvert tredje eller hvert femte år afhængigt af dit serviceniveau. På mødet, som foregår telefonisk, gennemgår vi sammen dine investeringer og finder den løsning, som passer bedst til din situation og økonomi. Herudover kan du selvfølgelig altid få rådgivning om dine investeringer, hvis du har behov for det.

Porteføljerapport
Afkastrapportering

Investeringsmøde

Vi inviterer dig til møde om dine investeringer enten én gang om året, hvert tredje eller hvert femte år afhængigt af dit serviceniveau. På mødet, som foregår telefonisk, gennemgår vi sammen dine investeringer og finder den løsning, som passer bedst til din situation og økonomi. Herudover kan du selvfølgelig altid få rådgivning om dine investeringer, hvis du har behov for det.

Porteføljerapport

Porteføljerapporten er en opfølgning på det seneste møde om dine investeringer. Porteføljerapporten viser, om dine investeringer fortsat matcher den investeringsprofil, du har fastlagt i samarbejde med din rådgiver. Hvis porteføljerapporten viser, at du bør foretage tilpasninger i fordelingen mellem aktier, obligationer og kontanter, bør du kontakte din rådgiver. Du modtager en fysisk porteføljerapport én gang årligt.  

Afkastrapportering

Din halvårlige afkastrapport giver dig et detaljeret overblik over det samlede afkast af dine investeringer. Rapporten udarbejdes og sendes to gange om året - den 31. december og den 30. juni.

Ofte stillede spørgsmål