Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

For dig, der investerer i investeringsforeninger

I Nordea Forvaltning kan du få rådgivning om investering og forvaltning af dine midler

Fokus på dig og dine investeringer

I Nordea Forvaltning tilbyder vi en række forskellige former for investeringer til både værgemål, båndlagte midler samt fonde og legater. Det handler om at finde den løsning, der tager højde for dine ønsker og behov samt placeringsregler. Vi er en rådgivningsbank, som ønsker at give alle adgang til rådgivning af høj kvalitet. Du kan altid få rådgivning om dine investeringer, uanset størrelsen af dine investeringer.

Investering i investeringsforeninger

En investeringsforening er en af flere muligheder, når du skal investere dine midler. Det gode ved investering i en investeringsforening er, at du i forhold til en investering i enkelte aktier eller obligationer får en god risikospredning, og at professionelle porteføljeforvaltere sørger for den løbende pleje og justering af din investering.

Når du investerer i investeringsforeninger, som vi samarbejder med, giver vi dig også adgang til en række udvalgte investeringsservices. Det gør vi for at understøtte dig bedst muligt i dine investeringsbeslutninger. De services du har adgang til afhænger af, hvad du har betalt i formidlingsprovision, som Nordea modtager. Størrelsen af formidlingsprovision varierer fra forening til forening.  

Hvad er formidlingsprovision?

Nordea samarbejder med Nordea Invest og andre investeringsforeninger om rådgivning og formidling af investeringsforeninger. I den forbindelse modtager vi en formidlingsprovision, som indgår i den årlige samlede pris, en kunde betaler for sine investeringsforeninger. Se en liste over de investeringsforeninger, som Nordea distribuerer, inklusive de foreninger Nordea modtager formidlingsprovision fra. Som kunde i Nordea Forvaltning kan din investering være underlagt visse placeringsregler, hvorfor ikke alle typer af investeringsforeninger på listen, vil være relevante for dig.

Se en liste over de investeringsforeninger, som Nordea udbyder, inklusive de foreninger, vi modtager formidlingsprovision fra.Åbner i nyt vindue

Investeringsservices

Vi tilbyder en række investeringsservices, der kan understøtte dig i dine investeringsvalg. Jo mere du betaler i formidlingsprovision, jo flere investeringsservices stiller vi til din rådighed.

Vi opgør din betalte formidlingsprovision og fastlægger dit serviceniveau hvert kvartal. Du bliver naturligvis informeret, hvis der sker ændringer i de investeringsservices, du har til rådighed.

Vi ønsker at sikre, at de investeringsservices, vi stiller til din rådighed, giver dig den bedst mulige værdi. Derfor kan det ske, at vi justerer investeringsservices.

Nedenfor har vi beskrevet vores forskellige serviceniveauer nærmere. I takt med at dit serviceniveau stiger, får du enten flere investeringsservices stillet til rådighed, eller også stiger frekvensen af de services, du har. Det betyder, at hvis du fx har serviceniveau C, har du adgang til investeringsservices i både A, B, C – som vist i figuren nedenfor.

Hvad er mine investeringsomkostninger?

Når du har investeret gennem  Nordea, modtager du hvert år en opgørelse over dine samlede investeringsomkostninger. Her kan du bl.a. se, hvor meget du har betalt i formidlingsprovision for dine investeringsforeninger. 

Læs mere om opgørelsens indhold og hvordan du finder den her.Åbner i nyt vindue

Vilkår for investering for værgemål og båndlagte kapitaler

Fra 1. juli 2020 ændrer vi:

Serviceniveau A
Serviceniveau B
Serviceniveau C
Investeringsmøde

Investeringsmøde

Vi inviterer dig til møde om dine investeringer enten én gang om året, hvert tredje eller hvert femte år afhængigt af dit serviceniveau. På mødet, som foregår telefonisk, gennemgår vi sammen dine investeringer og finder den løsning, som passer bedst til din situation og økonomi. Herudover kan du selvfølgelig altid få rådgivning om dine investeringer, hvis du har behov for det.

Porteføljerapport
Afkastrapportering

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en investeringsforening?

I en investeringsforening er du sikret en god risikospredning og løbende pleje af din opsparing. Du vælger selv, om du vil investere i aktier, obligationer eller en kombination af disse.

I stedet for selv at købe forskellige værdipapirer, overlader du investeringen til professionelle porteføljeforvaltere, som følger de finansielle markeder tæt. De står for den løbende pleje, justering og udvælgelsen af de enkelte investeringer – ofte mellem 50-100 forskellige værdipapirer.

Det sikrer en god spredning af risikoen. I Nordea kan vi rådgive dig om, hvordan du bedst sammensætter en portefølje af investeringsforeninger, der matcher din risikoprofil og opsparingsbehov og samtidig tager højde for anbringelsesreglerne, hvis du er underlagt dem.

Hvad opnår jeg ved at investere gennem en investeringsforening?

Grundprincippet i en investeringsforening er at samle private investorers penge, så foreningens porteføljeforvaltere kan investere en større sum på markedet. Du får som privat investor mulighed for at sprede risikoen ud på flere aktiver, end hvis du selv skulle investere, fordi investeringsforeninger giver dig adgang til markeder, som mindre investorer ellers har svært ved at få adgang til.

Hvor ser jeg, hvor meget jeg betaler i formidlingsprovision?

Når du køber investeringsforeninger i forbindelse med et investeringsmøde i Nordea, vil du altid få oplyst de samlede omkostninger, herunder formidlingsprovisionen, ligesom de samlede omkostninger vil fremgå af den investeringsplan/investeringsforslag, som du får udleveret.

En gang om året modtager du en opgørelse over dine årlige investeringsomkostninger, hvoraf formidlingsprovisionen også fremgår.

Når du køber investeringsforeninger i forbindelse med et investeringsmøde i Nordea, vil du altid få oplyst de samlede omkostninger, herunder formidlingsprovisionen, ligesom de samlede omkostninger vil fremgå af den investeringsplan/investeringsforslag, som du får udleveret. En gang om året modtager du en opgørelse over dine årlige investeringsomkostninger, hvoraf formidlingsprovisionen også fremgår.

Læs mere om opgørelsens indhold herÅbner i nyt vindue 

For hvilke produkter betaler jeg formidlingsprovision?

Det gør du for alle investeringsforeninger, du har købt via Nordea og som Nordea har en samarbejdsaftale med – herunder Nordea Invest.

Kan mit serviceniveau ændre sig?

En gang i kvartalet opgør vi, hvor meget du har betalt i formidlingsprovision og fastlægger dit serviceniveau herefter. Du rykker op i et højere serviceniveau, hvis din betalte formidlingsprovision berettiger til det. Har du omvendt betalt mindre i formidlingsprovision, bliver du placeret i et lavere trin. Du bliver informeret, hvis der sker ændringer i de investeringsservices, du har til rådighed.