Lån til SME virksomheder garanteret af Den Europæiske Investeringsfond

Små og mellemstore virksomheder (SME) er med til at drive den økonomiske genopretning og skabe vækst i Danmark. Nordea Business Banking DK ønsker at bakke op om virksomhedernes arbejde. Derfor tilbyder vi nu lån fra 750.000 DKK op til 75 mio. DKK i samarbejde med den Europæiske Investeringsfond (EIF) og deres garantiprogram Den Europæiske Garantifond (EGF).

Hvem kan søge?

Din virksomhed skal være dansk og leve op til EIF’s SME-regler:

  • Maks. 250 ansatte
  • Årlig omsætning på under 50 mio. EUR
  • Balancesum på maks. 42 mio. EUR

Hvor meget kan du låne?

Din virksomhed kan låne mellem 750.000 DKK og 75 mio. DKK. Lånet kan dog maks. udgøre:

  • 25 % af omsætningen seneste regnskabsår, eller
  • 2 gange lønomkostningen seneste regnskabsår, eller
  • Dit forventede likviditetsbehov de kommende 18 måneder
  • Hvis du har modtaget statsstøtte siden januar 2019, modregnes støtten det samlede lånebeløb
  • Lånets løbetid er maks. 6 år

Sådan søger du

Kontakt din rådgiver, eller ring til kundeservice på tlf. 70334444. 

Bemærk, at vi stiller visse krav til din virksomhed. Ud over den almindelige kreditbehandling, vi altid gennemfører, skal du underskrive en tillægsaftale med os, hvor EGF-kravene er beskrevet, samt en erklæring om tidligere modtaget statsstøtte. Din rådgiver gennemgår tillægsaftalen og erklæringen om tidligere modtaget statsstøtte med dig.

Ordningen er gældende til og med december 2022.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi kan også fortælle dig mere om betingelserne og mulighederne med lånene under garantiprogrammet.