Forudsætninger og forbehold - Beregn hvad det koster at låne

Beregning

Beregningen er ikke at betragte som et tilbud om lån, men er alene en beregning foretaget på nævnte forudsætninger og ud fra Nordea Kredits beregningsmetoder. Derfor vil en senere udbetaling af et lignende lån afvige fra denne beregning på grund af fx ændringer i kurs, udbetalingsdato, justeret bidrag m.m.

Kursen er efter kursfradrag ved udbetaling. Hvis lånet efterfølgende kurssikres, vil kursen blive reduceret med et fradrag for kurssikring.

Ydelsen vises for 1 år fra dags dato til samme dato næste år. Er der regnet på F1/S1, er en del af ydelsen regnet ud fra, at lånet refinansieres til samme renteniveau, som gælder i dag.

På rentetilpasningslån oplyses renten fra dags dato til 1. refinansiering. Renten på fx F1/S1 er i beregningen kun kendt i en periode fra ½ år op til 1 år. På F2/S2 er renten kendt fra 1½ år til 2 år osv.

Ydelsen efter skat er beregnet med skattesatsen for indeværende år.

Beregning ud fra månedlig ydelse
Ud fra den månedlige ydelse regnes størrelsen på et lån med fast rente og betaling af afdrag på lånet med lige præcis 15, 20 eller 30 års løbetid, svarende til at lånet er udbetalt enten 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.
Når lånet regnes om til aktuel ydelse, er ydelsen regnet ud fra at lånet udbetales dags dato. Det betyder, at ydelsen er lidt højere end ønsket primært som følge af forskellen i løbetid i de 2 beregninger.

Bidragssats

Bidragssatsen er i beregningen altid 0,9%. Det endelige bidrag er individuelt for erhvervskunder og fastsættes af Nordea Kredit ved endeligt lånetilbud.

Obligationskurser

Beregningen er foretaget med obligationskurser på tidspunktet for beregningen. Inden eventuel optagelse af lånet kan der ske ændringer i kurserne.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

ÅOP er et sammenligningstal for låneprodukter, tiltænkt privatkunder. Der oplyses normalt ikke ÅOP for erhvervskunder, med undtagelse af andelsboligforeninger.

Andet

Efter Finanstilsynets regler, skal vi oplyse om, at Nordea ikke yder uvildig rådgivning. Vi rådgiver kun om egne og samarbejdspartneres produkter indenfor bank, realkredit og forsikring.