Om eksport inkasso

  • Køber skal betale eller acceptere en veksel, før dokumenter udleveres.
  • Opfølgning med rykkere for manglende betaling/accept via købers bank.
  • Køber kan ikke kræve beløbet tilbage fra banken, når betaling er sket.
  • De involverede banker følger Det Internationale Handelskammers internationalt anerkendte regler URC 522.

Fakta

Når du har aftalt med køber at handle på inkasso, afsender du varen og indleverer dokumenter til Nordea. Du giver os samtidig en instruktion, om hvornår dokumenterne må udleveres (betaling eller accept) ved at udfylde en inkasso instruktion.

Nordea sender dokumenter til købes bank og videregiver dine instruktioner.

Købers bank meddeler køber, at den har modtaget dokumenterne, og på hvilken baggrund de kan udleveres.

Inkasso er ingen garanti for, at du modtager betaling, kun at fremsendte dokumenter ikke udleveres af bankerne, med mindre dine instruktioner er fulgt.

Via Trade Finance Net Services kan du håndtere dine inkassationer elektronisk og kan  bl.a. benytte Direct Collection.

Internationale forkortelser benyttet i forbindelse med inkasso:
CAD - Cash Against Documents
D/P - Documents against Payment
D/A - Documents against Acceptance

Direkte eksport inkasso

Du sparer tid, da dokumenterne sendes direkte til udlandet. Dokumenterne præsenteres hurtigere for køber, hvilket giver mulighed for hurtigere afregning overfor dig.

Lavere inkassoprovisioner

Trade Finance Net Services hjælper dig med at afgive præcise og fuldstændige inkassoinstruktioner. På Nordeas vegne sender du selv dokumenterne direkte til den udenlandske bank og giver blot besked til Nordea om, hvilke inkassoinstruktioner, der er afgivet, og hvilke dokumenter, der er vedlagt.

Direct Collection forudsætter, at du benytter Trade Finance Net Services.

Systemet hjælper dig med at afgive inkasso instruktionerne til den udenlandske bank. På baggrund af de indtastede oplysninger udskriver systemet et instruktionsbrev til den udenlandske bank på engelsk. Oplysningerne overføres herefter elektronisk til Nordea, der følger op og afregner forretningen.