Om import inkasso

  • Betaling sker tidligst ved dokumenternes ankomst til købers bank.
  • Dit økonomiske engagement med banken påvirkes ikke forud for varens betaling.
  • Du har mulighed for at stille krav til dokumenterne.
  • De involverede banker følger Det International Handelskammers internationalt anerkendte regler URC 522.

Fakta

Når du har aftalt med sælger at handle på inkasso, er det sælger som starter inkassoforretningen. Efter afsendelse af varen, indleverer sælger de aftalte dokumenter til sin bank med instruktioner om, hvordan dokumenterne må udleveres. Det er vigtigt at du forholder dig til hvilke dokumenter du har behov for.

Du får adgang til dokumenterne mod betaling til Nordea eller mod accept af betaling på et senere dato, afhængig af sælgers instruktioner.

Internationale forkortelser benyttet i forbindelse med inkasso:
CAD – Cash against Documents
D/P – Documents against payment
D/A – Documents against acceptance

Import garanti

En bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart.

Læs mere

Import remburs

Remburs er en international anerkendt betalingsmåde, hvor købers bank forpligter sig til at betale sælger, når rembursens betingelser er opfyldt.

Læs mere